El passat 22 d’octubre, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia va organitzar una jornada en matèria de modificacions legislatives en relació amb situacions de discapacitat.

El sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela, ha estat modificat per un sistema que pretén dotar a les persones amb discapacitat dels suports necessaris per a l’exercici ple dels seus drets i llibertats, en situació d’igualtat, com exigeix la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat, Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006.

La llei estatal 8/2021 de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, amb vigència del 3 de setembre, ha introduït modificacions amb la intenció d’adequar l’ordenament a la Convenció. A Catalunya, el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, publicat el 2 de setembre i amb vigència també del 3 de setembre, adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

En aquesta jornada, presentada per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, experts de primer ordre van analitzar les implicacions pràctiques d’aquestes reformes. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, va fer la introducció a la jornada amb la conferència “Implicacions de la Convenció de NNUU pels drets de les persones amb discapacitats en el nostre ordenament jurídic”.

Compartim la jornada!