La base del finançament de Support-Girona prové de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (ara Departament de drets socials), que cobreix els ingressos bàsics.

Per als Serveis d’Assessorament i de Previsió de Suport Futur, que tenen un cost elevat, ja que s’hi destinen tres professionals, Support-Girona no rep finançament públic, però tampoc no estableix cap tarifa en considerar que aquesta podria suposar una barrera d’accés en situacions socials delicades.

D’altra banda i segons les dades registrades per Support-Girona en tancament de l’exercici 2020, 248 persones acompanyades per l’entitat es troben en situació de pobresa  i 331 en el llindar de la pobresa, indicadors fixats anualment per la Generalitat de Catalunya.  La manca o insuficiència de recursos amb què satisfer les necessitats bàsiques i accedir a una qualitat de vida digna, impulsa Support-Girona al doble repte de potenciar l’autonomia econòmica de la persona i a desenvolupar estratègies que li permetin disposar o rendibilitzar els seus béns i oferir-les solucions enginyoses per accedir a un nivell de vida adequat i amb dignitat. Aquesta és la dada que ens impulsà a dissenyar uns Objectius de Desenvolupament Sostenible propis redactats a partir dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, les prevencions del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i els drets continguts a la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD).

Per aquests dues circumstàncies, l’entitat ha activitat una nova via per a donacions (Bizum 02782), que se suma als canals ja existents, amb  l’objectiu de facilitar la col·laboració privada i contribuir així a la cobertura dels serveis no finançats i pal·liar algunes conseqüències de les situacions de pobresa de les persones acompanyades.

Comptem amb tu!
La teva donació suma en Drets Humans!