CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació la Caixa”, ha mostrat el seu suport al projecte Espai Obert de Support-Girona que té com a objectiu oferir un servei diari a les persones usuàries del centre per a que puguin atendre les seves necessitats bàsiques d’higiene, alimentació i socialització, així com el seguiment de la seva pauta de medicació. L’entitat social ha rebut una col·laboració de 16.000 euros.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació “la Caixa” en la seva labor social, detectant necessitats d’entitats socials locals com les de Support-Girona i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes.

El projecte Espai Obert 2021 de Support-Girona és un projecte d’inserció comunitària de persones amb risc d’exclusió social, que pretén donar un servei a les persones per poder atendre les seves necessitats bàsiques. Els beneficiaris són persones amb discapacitat psicosocial.

Joaquim Macià, Director de Banca d’Institucions de CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, ha destacat “la importància de la solidaritat i col·laboració entre les diferents entitats i institucions per defensar, promocionar i desenvolupar els drets humans de les persones amb discapacitat, al mateix temps que acompanyen aquestes persones a perseguir el benestar i la dignitat i a cercar l’autonomia a través del suport jurídic i social que reben des de l’entitat”.

L’Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Fruit de la col·laboració entre la Fundació “la Caixa” i CaixaBank, el 2020, es va donar suport a més de 8.500 projectes de prop de 7.000 entitats socials de tot el país. Es tracta,

majoritàriament, de projectes que aporten solucions en l’àmbit de la malaltia, la discapacitat, l’exclusió social, la pobresa infantil, els grans i l’envelliment. Des de l’inici de la crisi de la COVID19, Fundació “la Caixa” ha col·laborat, a través de CaixaBank, amb 1.700 projectes relacionades amb el proveïment d’aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

CaixaBank manté un compromís amb la inclusió financera i és l’única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És també l’única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals. A més de la seva contribució als projectes socials d’àmbit local, l’entitat dona suport, a través de la seva Acció Social, al programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 integrants, 4.600 dels quals han participat activament en més de 4.200 activitats durant 2020. Gràcies a ells, s’ha contribuït a ajudar a més de 133.000 persones vulnerables arreu de l’Estat en àmbits com l’educació financera, la inserció laboral, salut i pobresa infantil, entre d’altres.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals en aquesta matèria. L’índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabili-doneu corporativa. L’organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic.

Support-Girona

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les que té un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans.

Té com a missió acompanyar a les persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per a contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i alineats amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

Avui dia el nombre de persones ateses per la fundació supera el miler. Gairebé 2.000 al llarg de la seva història. Disposa d’una plantilla d’un centenar de professionals, el 70% dels quals es dediquen a l’acció social.

Support-Girona ofereix un servei d’assessorament adreçat a entitats, professionals i particulars i l’anomenat “Servei de Support Futur”, que té per objectiu ajudar a orientar l’organització dels millors suports disponibles a les situacions que s’exposen o preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. També impulsa i promou la creació de programes, recursos, serveis i equipaments socials per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual i persones grans que els puguin precisar, sempre orientats a fer realitat els drets continguts en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, especialment el dret a la vida independent en el si de la comunitat, i a rebre els suports que ho facin possible.

Foto. D’esquerra a dreta. El president de Support-Girona, Pere Cornellà, i el director de Banca d’Institucions de CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, Joaquim Macià, durant la signatura de l’acord de col·laboració.