La Comissió de Polítiques integrals per a la discapacitat del Senat va aprovar aquest dimecres per unanimitat el dictamen de el projecte de llei per reformar la legislació civil i processal en matèria de discapacitat, de manera que el Ple de la cambra alta podria debatre la nova norma la setmana vinent.

El projecte de llei haurà de tornar després tornar al Congrés dels Diputats, però “si tot va com està previst, podria ser aprovat de forma definitiva i publicat al BOE abans fins i tot que acabi maig”, segons fonts parlamentàries. El projecte va ser aprovat per 28 vots a favor, sense cap vot en contra i sense cap abstenció, i incorpora més de 80 esmenes transaccionals pactades entre els diferents grups, que havien presentat un total de 243.

Impulsada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), aquesta reforma busca acabar amb la incapacitació jurídica de les persones amb discapacitat, i en el seu lloc proposa tot un sistema de suports individualitzats perquè prenguin les seves decisions de forma lliure i autònoma .

En aquesta línia, s’eliminen les figures de la tutela, la pàtria potestat prorrogada i la pàtria potestat rehabilitada, considerades com “poc adaptades” a sistema de promoció de l’autonomia de les persones adultes amb discapacitat. En el seu lloc, el sistema de justícia ha de proporcionar a les persones que ho necessitin els ajuts i els ajustos necessaris, amb recursos tècnics, materials i humans adients, per dur a terme actes jurídics tan diversos com casar-se, comprar un habitatge o fer testament.

El seu objectiu és adaptar la legislació civil espanyola a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que entre altres punts estableix la seva igualtat pel que fa a capacitat jurídica i prohibeix la discriminació en aquest àmbit.

Millores

En la seva redacció inicial, el projecte de reforma incidia en set lleis (el Codi Civil, la Llei del Notariat, la d’enjudiciament civil, la de Registre Civil, la Llei de Patrimoni, la de Jurisdicció Voluntària i la Llei Hipotecària). Ara afectarà també a la Llei de Comerç, ja que l’informe de ponència inclourà una esmena del PSOE que reforma un dels seus articles. Una altra de les modificacions incorporades al projecte al seu pas pel Senat té a veure amb l’eliminació total del terme ‘minusvalidesa’ de totes les normes afectades.

Calendari

Sessió de ratificació de la ponència i dictàmen