Support-Girona ha presentat avui a l’European Social Fund Transnational Cooperation Platform (ESF) els resultats del projecte Erasmus+ TopHouse. Aquesta presentació s’ha fet en el marc de la jornada “Peer review on the transition from large-scale institutional care to community-based care” a càrrec del director de l’entitat, Josep Maria Solé, i el coordinador de Projectes internacionals, Ferran Blanco. Aquest fòrum, organitat per l’ESF, se situa en l’avenç de la nova “Estratègia Europea per la Discapacitat 2021-2030” que marca com a prioritat arreu d’Europa la transició de l’atenció institucional a gran escala cap a l’atenció comunitària a través de procesos de desinstitucionalització i de pràctiques que evitin la institucionalització o reinstitucionalització.

Durant la jornada s’han revisat aquells projectes o bones pràctiques finançades pel Fons Social Europeu (FSE). També s’han examinat el disseny i la implementació de reformes estructurals que eliminen les barreres i obstacles que impedeixen avançar en aquesta transició entre els proveïdors de serveis, els beneficiaris i llurs famílies o altres parts interessades.

Foto (3ra dreta). Sessió inaugural a càrrec del ministre de Treball i Afers Socials grec, Dimitris Nikolsky.
Foto (5a dreta). El director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

 

TopHouse

Es tracta d’un estudi internacional, finançat amb fons europeus i elaborat per Support-Girona i altres socis europeus, per ajudar a definir i desenvolupar les competències dels professionals sanitaris i socials que treballen en la inclusió social a través de l’habitatge de les persones amb discapacitat, seguint els criteris de la Convenció Internacional dels Drets les Persones amb Discapacitat (CDPD).

La base del projecte, el Dret a viure en la comunitat

La garantia dels drets de les persones amb discapacitat inclou la cobertura de les necessitats d’habitatge. El marc legal internacional (Art. 19 de la CDPD) vol garantir que les persones amb discapacitat puguin decidir el seu lloc de residència, on i amb qui viure, amb les mateixes condicions que la resta de ciutadans. També identifica la necessitat d’aquest col·lectiu de poder accedir a una varietat de serveis d’assistència domiciliària i a altres serveis de suport dins la comunitat, incloent-hi l’assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva inclusió en la comunitat i evitar l’exclusió social. No obstant, la tipologia i volum actual dels recursos, tant a Catalunya com a Europa, fa difícil la plena implementació del dret d’elecció de l’habitatge i també dista d’un escenari on la desinstitucionalització sigui una realitat universal.

Disposar d’eines pràctiques que ajudin a identificar les necessitats de suport, en intensitat, temporalitat i flexibilitat, de les persones amb discapacitat, respecte amb el lloc i la forma de viure, contribuirà a visualitzar l’impacte que la inclusió comunitària produeix en la qualitat de vida de les persones. El projecte TOPHOUSE aborda aquest repte. D’una banda ensenya a com actuar per fomentar la inclusió i el respecte als drets humans de persones en risc d’exclusió, especialment de persones amb discapacitats, i de l’altra, a treballar de manera eficaç en situacions complexes.

Accés als materials TopHouse