En aquest informe, presentat al Consell de Drets Humans de conformitat amb seva resolució 44/10, el relator especial sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, Gerard Quinn, exposa un panorama general de les activitats realitzades el 2020 i descriu la seva visió del mandat. Quinn preveu duu a terme la seva tasca mitjançant cinc projectes i demana esforços per tal que s’arribi a un veritable canvi en la vida de les persones amb discapacitat, amb plena efectivitat dels drets humans, sense discriminació i en igualtat de condiciones amb els demés persones .

Primer projecte
Continuarà amb els informes temàtics, la tasca de la seva antecessora, Catalina Devandas, pensades per informar i suscitar debats de reforma a nivell regional i nacional, centrant-se en tres categories de projectes:

  1. Principals amenaces a l’existència de la humanitat, entre elles, la pandèmia de COVID-19 i la necessitat d’una recuperació resilient i inclusiva.
  2. Factors interseccionals ocults o que no s’han analitzat prou. Els obstacles sistèmics o comuns com l’edat avançada i l’origen indígena, i la manera d’aconseguir un canvi sostenible respecte de les diverses identitats.
  3. Drets particulars o grups de drets, com el debat sobre la desinstitucionalització i l’atenció prolongada mitjançant l’examen de les innovacions.

Segon projecte
La intel·ligència artificial, instrument clau pèls nous serveis, la qual promet avenços en la vida de les persones amb discapacitat però pot comportar molts riscos, quin equilibri caldrà cercar per posar-les al servei dels objectius subjacents de la Convenció.

Tercer projecte
El potencial de les organitzacions regionals per promoure els drets i objectius de la Convenció.

Quart projecte
El dret a participar en la vida cultural de la societat “un aspecte de l’expressió de les persones”, l’accés a la cultura en general i la participació en l’ecosistema de la producció cultural.

Cinquè projecte
Els drets dels reclusos i els detinguts amb discapacitat, a els s’enfronta a nombroses dificultats a tot el món.

Consulteu l’informe