El proper dimecres 24 de febrer, Support-Girona impartirà una nova conferència sobre el pas dels serveis de tutela als serveis de suport, centrada enguany en l’anàlisi de la proposta de reforma del codi civil espanyol en matèria de capacitat jurídica i en el seu impacte en el futur codi civil català, des d’una mirada històrica i pràctica. La conferència, a càrrec del coordinador de projectes i desenvolupament de Support-Girona, Ferran Blanco, està organitzada per la Fundació Astres en el marc del seu programa “Parlem de famílies”.

Conferència “De la tutela als serveis de suport. Reflexions sobre la reforma del codi civil català i espanyol”
Dia: Dimecres 24 de febrer de 2021
Hora: 18 hores
Connexió Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/88046587888?pwd=dkVvV3ozbndyN2JVQXA4WUVzcXZodz09
ID de reunió: 880 4658 7888
Códi d’accès: 829059

Fer efectiu el Dret a la capacitat legal reconegut a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb Discapacitat ha d’assegurar que totes les persones rebin els suports individualitzats que els calen, en la comunitat i ajustats a les seves necessitats, voluntat i preferències. És un repte jurídic, administratiu i social. Les entitats prestadores de serveis, professionals i famílies afrontem el repte d’adaptar-nos a aquest nou paradigma superant la visió biomèdica de la discapacitat basada en la deficiència i reconeixent que els factors socials, ambientals, culturals i actitudinals són cabdals per poder fer efectiu aquest dret.