Els diputats de la ponència del projecte de llei pel qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica van iniciar ahir dimarts el debat del text i de les esmenes presentades a la proposta, segons han confirmat fonts parlamentàries.

Reforma de la legislació civil espanyola

En aquesta primera reunió de la ponència, que és a porta tancada, es va abordar el primer article, referit a la Llei de l’Notariat. Impulsat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), el nou text normatiu busca acabar amb les incapacitacions judicials i amb la figura de la tutela i, al seu lloc, promoure un sistema de suports individualitzats i adaptats a les necessitats de cada persona, perquè aquesta pugui prendre les seves decisions de forma lliure, autònoma i informada.

Acabarà amb la diferència entre capacitat jurídica i capacitat d’obrar i impedirà que tal potestat es pugui suprimir. En concret, la reforma pretén adaptar la legislació civil espanyola a l’esperit de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que consagra la igualtat jurídica per a tothom.

Part de la base que totes les persones són titulars de drets irrenunciables, de manera que correspon als poders públics assegurar els suports necessaris per a garantir el seu exercici.

Per tant, aquestes ajudes hauran d’ajustar-se a les necessitats individuals de cada persona i mai substituir la seva voluntat.

Representants de el món de la discapacitat, catedràtics, juristes i experts en dret tutelar i administratiu ja van comparèixer al Congrés per expressar les seves opinions respecte a el projecte de llei, que tots van considerar necessari encara que susceptible de ser millorat. Els parlamentaris inicien ara els treballs a porta tancada, com a pas previ a l’debat en comissió i després al ple de la Cambra.

El passat 7 de juliol, el Consell de Ministres va aprovar remetre a les Corts Generals el Projecte de Llei pel qual es reformen la legislació civil i processal pel suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la capacitat jurídica. Support-Girona va presentar al·legacions en el procés participatiu previ a la tramitació del projecte, algunes de les quals s’han incorporat al text, però considera que el text encara està lluny dels estàndards que marca la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat