Support-Girona s’ha adherit a la Coordinadora Catalana de Fundacions amb l’objectiu d’avançar en l’excel·lència a través dels diferents serveis i suport que ofereix l’organització en diferents àmbits:.

  • Representar i defensar els interessos de les fundacions associades.
  • Contribuir al creixement del sector fundacional a Catalunya, incidint en la creació d’un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.
  • Fer visible la bona feina de les fundacions per al benestar i el progrés de la societat i els seus ciutadans.
  • Prestar serveis a les fundacions associades per tal que aquestes puguin assolir els seus objectius.