Support-Girona lluita contra totes les barreres, les visibles i les invisibles, que impedeixen la plena inclusió de les persones amb discapacitat i que fan que “No totes les discapacitats siguin visibles”, lema 2020 del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. L’entitat gironina, dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat, treballa des d’un concepte “social” de la discapacitat que la situa en la interacció amb les diverses barreres que impedeixen la participació plena i efectiva de les persones en la societat, en igualtat de condicions que les demés persones. En aquests moments, Support-Girona acompanya més d’un miler de persones i treballa per eliminar aquestes barreres “invisibles” proporcionant suport, ajustament raonable i  salvaguardes necessàries per impedir abusos, des del respecte a la voluntat i les preferències de les persones, a partir d’estratègies de treball social i acompanyament intensiu i flexible.

En el marc de la diada, en la línia de l’estratègia de les Nacions Unides per a la inclusió de la discapacitat (UNDIS), que cerca la implementació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, Support-Girona comunica el propi Pla d’Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest Pla atorga protagonisme a deu objectius prioritaris dirigits a conservar i millorar la qualitat de vida de les persones, a través d’un suport més inclusiu amb el qual incidir en les barreres “visibles i invisibles”.

Pla d’Objectius de Desenvolupament Sostenible #NoDeixarNingúEnrere

El patronat de Support-Girona va aprovar aquest estiu el Pla d’Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’entitat. Support-Girona es compromet amb la millora del món mitjançant una planificació d’objectius de desenvolupament sostenible encarada a “no deixar ningú enrere”. Universalitat, interconnexió, inclusió i cooperació s’esdevenen peces clau per transformar el món, des de l’exercici del suport a les persones que acompanya.

“Conscients de la importància de contribuir a la millora del món en la línia dels objectius fixats per Nacions Unides en l’Agenda 2030 i l’Informe del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya, ens comprometem a una gestió sostenible de l’entitat i també a una altra mirada en l’acompliment de les finalitats fundacionals i d’acord amb la Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat. Per això volem contribuir als 17 objectius de Nacions Unides atribuint protagonisme als 10 objectius marcats com a prioritaris per la nostra entitat. En relació amb les persones que acompanyem, volem contribuir a la fi de la pobresa i la fam, oferint suport per a que puguin gaudir, sense discriminació, dels drets a una vida amb salut, a l’aprenentatge o a la lluita contra la doble discriminació de les dones amb discapacitat. Aspirem també a vetllar per l’accés al treball i a l’ajustament raonable en el lloc de treball, essencial tant per assegurar un mitjà de vida com per fonamentar la inclusió i, al cap i a la fi, la dignitat. Apostem per la reducció de les desigualtats d’un col·lectiu discriminat encara per estereotips, mitjançant el suport a l’accés als mitjans d’assistència dissenyat conjuntament amb la pròpia persona. Calen ciutats i comunitats sostenibles en les quals les persones puguin gaudir d’una vida independent (amb el suport que els calgui) amb els mateixos drets que qualsevol veí. A tal efecte preveiem continuar la tasca de sensibilització sobre els drets de les persones amb discapacitat. Pel que fa la pau i la justícia, el suport ha de facilitar que la persona pugui accedir amb garanties a la justícia i, alhora oferir salvaguarda contra la violència, l’abús i les ingerències indegudes, amb els ajustaments raonables que calguin, tot cercant la resiliència, en temps de calma i també en temps d’emergència. Finalment, apostem per incrementar aliances sòlides per a una cooperació holística i interconnectada, per un treball en xarxa que impliqui totes les persones, professionals i organitzacions al voltant de la persona

“Reconstruir millor: cap a un món post COVID-19 que inclogui les persones amb discapacitat, sigui accessible i sostenible”

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (IDPD) se celebra anualment el 3 de desembre per promoure la participació plena i igualitària de les persones amb discapacitat i per prendre mesures per a la inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat i del desenvolupament. Aquest any, Nacions Unides commemora la diada amb un programa que es presenta amb el títol “Reconstruir millor: cap a un món post COVID-19 que inclogui les persones amb discapacitat, sigui accessible i sostenible” i que es duu a terme durant tota aquesta setmana. Support-Girona se suma a l’estratègia de Nacions Unides i coincideix en pensar que el compromís de complir els drets de les persones amb discapacitat no és només d’una qüestió de “justícia”, sinó també de “dignitat” i una inversió en un futur comú amb enfocament integrat. En aquest context, el lema emfatitza en la importància d’enfortir els esforços col·lectius en l’accés universal als serveis essencials, inclosa la salut i el suport social immediat, l’educació, la infraestructura digital, la informació accessible, l’ocupació i altres oportunitats socioculturals per garantir que les persones amb discapacitat no es quedin encara més enrere. I encara més en temps de crisi sanitària i social com la que estem enfrontant.

Programa

Seguiu la setmana commemorativa #InternationalDayofPersonsWithDisabilities #IDPWD #IDPWD2020 #SupportGironaODS