Support-Girona presenta la memòria 2019 de l’organització, un document que recull en síntesi les actuacions més significatives de l’any i l’activitat duta a terme, destacant el treball dels professionals de totes les àrees i els indicadors obtinguts en el camí de l’entitat cap a la implantació del canvi de paradigma que suposa la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, especialment en matèria de capacitat jurídica i el dret a rebre suports per una vida independent amb plena inclusió social.

Queda molt per fer. Seguim!