La Fundació Support-Girona ha posat en marxa el Grup de Reflexió Ètica ERESS de l’entitat, un espai de treball i suport a la pràctica dels professionals des de la vessant ètica. El grup, que s’ha presentat avui oficialment a l’organització, neix del Pla de Qualitat de l’entitat i beu de la tradició històrica de la Fundació en aquest àmbit. ERESS pren ara forma i estructura dins l’organització com a òrgan consultiu al servei de tots els professionals. 

 

 

 

La Fundació, amb l’objectiu de construir un model social de suport legal just, eficient i sòlid, manté des de fa anys i especialment per a l’acció en el camp de l’ètica una aliança estratègica amb el Campus Arnau d’Escala, organització dedicada a recerca aplicada en matèria de serveis socials i sociosanitaris i el seu organisme Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. De fet, l’any 2014, ambdues organitzacions, representades pel director de Support-Girona, Josep Maria Solé, i el director de l’Observatori d’Ètica Aplicada, Joan Manuel del Pozo, van presentar al Congrés Mundial de la Tutela (Arlington-Virginia,EEUU) la ponència «Massa és restricció; molt poc, abandonament: a la recerca d’una intervenció de tutela correcta», que precisament feia referència a un mètode de valoració de l’acció tutelar (així en dèiem en aquell moment) èticament correcta per part de les organitzacions i els professionals que exerceixen aquesta funció sobre les persones. L’objectiu va ser debatre amb entitats tutelars de tot el món, les bases que havia de permetre aplicar aquest mètode en compliment de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat.

Foto 1- La presidenta d’ERESS, Sara Burgos, amb la imatge d’identificació del grup per als seus membres.
Foto 2 – Membres del grup ERESS durant la jornada de presentació.