La Fundació Support, organització gironina dedicada al suport jurídic i social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya —989 casos vigents a 31 de desembre de 2019—, ha posat en marxa un programa de voluntariat amb l’objectiu d’afavorir la participació de les persones acompanyades en la societat i millorar així la seva qualitat vida i benestar emocional. Segons explica la nova directora tècnica de la fundació, Glòria Cerrato, “busquem la inclusió social de les persones que viuen en la comunitat i que tot sovint tenen certes dificultats en establir relacions socials. L’oci i el lleure són factors claus en aquest punt”. El programa de voluntariat es desplega en tres eixos d’acció, l’oci i el lleure grupal i individual, que abraça activitats com ara la participació en festes o actes locals, esdeveniments culturals, celebracions d’aniversari, etc; l’acompanyament mèdic i hospitalari, centrat en el suport del voluntariat a les visites mèdiques programades i acompanyaments en les estades hospitalàries (àpats, vetlles, etc.), i l’activitat internacional, que implicarà la persona voluntària en el suport a l’activitat de recerca, participació en els projectes internacionals que està duent a terme la Fundació Support en el marc de la transformació de la intervenció social segons el nou paradigma de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

La Fundació es dedica al suport jurídic i acompanyament en els processos d’inclusió social a les persones amb discapacitat (discapacitat psicosocial, deteriorament cognitiu i discapacitat intel·lectual), ja siguin designats judicialment o per la pròpia persona mitjançant l’assistència o el poder notarial. “La tasca de la fundació és predominantment social i molt propera a les persones, treballem de forma molt intensa, global, flexible i personalitzada”, indica Cerrato. De l’actual plantilla, un centenar de treballadors, prop del 70% està integrat a l’Àrea Social. L’any 2019, els professionals d’aquesta àrea van fer un total de 48.575 accions derivades de l’atenció a les persones acompanyades, tant accions directes d’acompanyament personal (compres, acompanyaments en l’àmbit de la salut…) com indirectes (reunions de coordinació, tramitacions de suports d’atenció domiciliària…). Concretament i a títol d’exemple es van fer 9.867 acompanyaments mèdics (visites al centres d’atenció primària o a l’hospital) i 1.042 activitats d’oci (compra de roba, cinema, activitats de lleure, celebracions d’aniversaris, etc.). El voluntaris reforçaran l’activitat de la Comissió d’oci i lleure que l’entitat va posar en marxa l’any 2018. L’any 2019 se’n van beneficiar del programa 197 persones acompanyades.

Per la vida independent i en comunitat

“Formarem les persones voluntàries en la nostra filosofia de treball”, diu la directora tècnica. “Fa temps que vam apostar per la vida independent i en la comunitat de les persones que acompanyem i aquesta manera de treballar la fem extensiva a tothom que s’incorpora a l’equip, incloses les persones voluntàries”, afirma. L’objectiu principal de Support és la defensa, promoció i desenvolupament dels drets humans de les persones amb discapacitat, al mateix temps que acompanya les persones a perseguir el benestar i a preservar l’autonomia. Support treballa d’una banda, per la vida independent de les persones que acompanya, part essencial de l’autonomia i la llibertat de l’individu, perquè puguin exercir el control i prendre, soles o amb suport, totes les decisions que afecten les seves vides (escollir a on i amb qui es vol viure, la rutina diària, les relacions personals, la roba, l’alimentació, la higiene i la cura de la salut, l’orientació religiosa, cultural i sexual…). I de l’altra, l’entitat aposta per la vida en comunitat, entesa com a tots els llocs d’interacció social perquè les persones que acompanya puguin tenir accés a tots els serveis que s’ofereixen a la comunitat a la ciutadania (habitatge, la cura personal, el transport, centres comercials i d’oci i cultura, etc.) i als específics per a les persones amb discapacitat. La Fundació treballa des del paradigma de la capacitat perquè les persones a qui acompanya puguin decidir sobre la gestió dels suports que precisen, amb la promoció de la seva autonomia i suport a la seva inclusió social. Actualment, el 52% de les persones a qui la Fundació dona suport resideixen en la comunitat (el 3% correspon a les persones que consten sense domicili fix concret), i reben suports individualitzats a aquest fi. A banda, la Fundació, també vincula les persones als programes de Servei d’Atenció Domiciliària, Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar i a la prestació derivada de la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència (LAPAD).

Suport a l’activitat internacional

Des de fa sis anys la Fundació Support manté un compromís i activitat importants, a nivell mundial, en el procés de canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica d’acord amb la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. L’any 2019, l’entitat ha participat en 34 fòrums internacionals a tot el món. Entre els projectes internacionals, finançats per fons europeus, destaquen “I-Decide”, liderat per la fundació gironina, que pretén millorar el coneixement, la metodologia i els materials de suport a l’abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions; “TopHouse”, que treballa les necessitats professionals per a l’atenció de les persones amb discapacitat al propi domicili, i “Ad-Choisir”, que busca la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, la cerca de les habilitats professionals així com la creació d’una xarxa europea. En aquest marc, la Fundació facilitarà que l’activitat del voluntariat també es pugui dur a terme com en aquest àmbit, ja sigui en l’organització de les activitats de lleure de les delegacions estrangeres, en el treball d’anàlisi o recollida de dades i fins i tot promourà l’assistència dels voluntaris a congressos internacionals.

Tots les persones que desitgin formar part del programa de voluntariat de la Fundació Support es poden dirigir a la pàgina web: http://www.supportgirona.cat/voluntariat/

Descàrrega de fotografies. Autor. Fundació Support

Glòria Cerrato, nova directora tècnica de Support
Excursió a l’estany de Banyoles organitzada per la Comissió d’oci de Support
Persones acompanyades partit de bàsquet en el decurs de l’activitat de lleure

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:
Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347