La Fundació Support ha participat avui en la conferència “Towards Inclusion 2020”, organitzada pel Grup Europeu d’Experts per la transició de l’atenció institucional a la de base comunitària que ha tingut lloc a l’edifici Carlemany de la Comissió Europea (Brussel·les). El propòsit de la conferència ha estat avaluar el progrés fet durant els 10 anys transcorreguts des de l’informe Špidla sobre la reforma assistencial institucional i quin ha de ser el futur. L’esdeveniment compta amb el suport de la Direcció General d’Ocupació de la Comissió Europea.

 

 

  • Cóm ha contribuït la UE en la transició de l’atenció institucional a la assistència comunitària?
  • Què s’ha de fer en els pròxims 10 anys?

 

Durant la intervenció de la Fundació Support, a càrrec del director de l’entitat, Josep Maria Solé, es referma el posicionament vers el que es consideren factors clau d’èxit en un model comunitari de l’atenció a la discapacitat, amb accions dirigides a la disponibilitat d’habitatge social i serveis de suport personalitzats, per exemple. A partir de l’experiència gironina, especialment amb persones amb discapacitat psicosocial, Support ha proposat que el que cal assegurar és la disponibilitat de serveis de suport a la presa de decisions, en el si de la comunitat, per garantir que els processos de desinstitucionalització responguin als drets, voluntats i preferències de les persones i no a plans predissenyats per altres.

Durant la conferència s’han avaluat els 10 anys que han passat des de la primera formalització del concepte en l’àmbit europeu i l’informe Špidla. “No podem estar massa contents”, diu el director de Support. “Els avenços són escadussers i només s’ha parlat dels que s’han basat en fortes inversions amb fons europeus en països de l’Est”, explica.

Malauradament l’agenda dels estats més grans i rics de la Unió Europea no sembla passar encara per garantir el dret a la vida independent i en el si de la comunitat que concreta l’art.19 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Segons ha dit Solé durant la seva intervenció “és més fàcil parlar de nous serveis inclusius que concretar la idea de tancar grans centres excloents. Els conflictes d’interessos són massa forts i el mateix moviment de les persones amb discapacitat n’és presoner”. Molt per fer.

Des de Support i des de l’experiència que arrenca a comarques gironines l’any 2003, i l’aposta ferma pel suport a la presa de decisions, procurarem insistir en la idea que entre els serveis de base comunitària cal bastir els que donen suport a la presa i gestió de decisions i que aquests no poden estar vinculats a espais de suport residencial o de suport a les activitats bàsiques de la vida diària o treball domiciliari.