Aquest dimarts 26 de novembre, el director de la Fundació Support, Josep Maria Solé, ha intervingut, com a membre del consell d’administració de l’EASP, en el grup de treball del Consell d’Europa per avançar en les bones pràctiques en el camp de la salut mental i en el full de ruta que ha de garantir els drets de les persones amb un trastorn mental d’acord al tractat dels drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides, eliminant, qualsevol tipus d’acció coercitiva i proposant alternatives.

El 22 de maig d’aquest any 2019, el Consell d’Europa va emetre una resolució (també podeu accedir aquí) en la qual insta els Estats membres a “començar immediatament la transició a l’abolició de les pràctiques coercitives en entorns de salut mental”. El document emès de l’Assemblea Parlamentària Europea, apel·la a una reforma dels sistemes de salut mental a tot Europa “per adoptar un enfocament basat en els drets humans que sigui compatible amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat , i que respecti l’ètica mèdica i els drets humans de les persones afectades, inclosos del seu dret a l’atenció mèdica sobre la base del consentiment lliure i informat”.

L’any 2013, el Comitè de Bioètica de el Consell d’Europa va prendre la decisió de redactar el “Protocol Addicional al Conveni d’Oviedo sobre Drets Humans i Biomedicina sobre la protecció dels drets humans i la dignitat de les persones amb trastorns mentals que fa a ingressos i tractament involuntaris “amb la finalitat que els tractaments involuntaris estiguin inclosos i protocolaritzats, fet que suposa un atac directe als drets humans i a la dignitat de les persones amb trastorns mentals. Malgrat que el text d’aquest protocol cita a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, vulnera diversos articles del tractat, que és d’obligat compliment pels països que l’han ratificat i entre els quals es troba Espanya. En concret, vulnera explícitament l’article 14 (llibertat i seguretat de la persona); el 15 (protecció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants); l’article 17 (protecció de la integritat personal), i l’article 25 (dret a la salut).

Els treballs del Comitè de Bioètica i Drets Humans del Consell d’Europa amb aquest esborrany de protocol addicional han suposat una intensa reacció contrària per part d’altres organismes del mateix Consell d’ Europa, com la comissaria de drets humans, l’assemblea de parlamentaris o el comitè contra la tortura; de Nacions Unides, de la Unió Europea, els organismes independents de vigilància dels drets humans i les ONG’s europees i internacionals de drets humans o representatives de les persones amb discapacitat. (Aqui trobareu vincles)

En aquest context el DHBIO Committee va acceptar treballar sobre alternatives a la coerció i promoció de bones pràctiques de salut mental respectuoses amb els drets humans, malgrat no ha aturat formalment els treballs de l’esborrany.

Lectura recomanada sobre les alternatives a la coerció en salut mental. Una revisió 

En aquest context es convoca al següent Grup de treball el 26 de novembre de 2019 – Council of Europe premises in Brussels, Avenue des Nerviens 85, 1040 (Etterbeek)

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Josep Maria Solé Chavero, Board member
Luk Zelderloo, Secretary General

European Disability Forum (EDF)
John Patrick Clarke, Vice President (EDF)
Marie Fallon, Policy Manager (Mental Health Europe)
Kristijan Grdjan, Member of the Executive Committee (Mental Health Europe)
Guillaume Jacquinot, Policy Officer (Inclusion Europe)
Ms Jolijn Santegoeds, Co-Chair (European Network of Ex-Users and Survivors of Psychiatry)
Marine Uldry, Human Rights Officer (EDF)
Stéphanie Wooley, Board member (European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry)

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)
Marijke de Pauw, from UNIA, the Belgian Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism

European Psychiatric Association (EPA)
Danuta Wasserman, Ethics Committee Chair
Jan Wise, Ethics committee member

HORATIO European Psychiatric Nurses
Nina Kilkku, President

Human Rights Watch
Shantha Barriga, Director, Disability Rights Division
Karolina Kozik, Coordinator, Disability Rights Division

Rehabilitation International (RI)
Francois Perl, Vice President Europe

Standing Committee of European Doctors (CPME)
Jacques de Haller, Past President

World Health Organization (WHO)
Michelle Funk, Coordinator, Mental Health Policy and Service Development (MHP), by visioconference

 World Medical Association (WMA)
Clarisse Delorme, Liaison advisor
Otmar Kloiber, Secretary General

Conference of INGOs | Council of Europe
Miguel Cabral Pinho, Vice Chair of the Human Rights Committee

European Committee for the Prevention of Torture (CPT) | Council of Europe
Michael Neurauter, Deputy Executive Secretary
Office of the Commissioner for Human Rights | Council of Europe
Hasan Bermek, Adviser

Parliamentary Assembly of the Council of Europe ( PACE) | Council of Europe

Reina de Bruijn-Wezeman, Senator and member of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development
Stefan Schennach, Chairperson of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Member of the DH-BIO | Council of Europe
Katja Fokin, Moderator

SECRETARIAT
Directorate General I – Human Rights and Rule of Law

Bioethics Unit
Laurence Lwoff, Secretary of the Committee on Bioethics (DH-BIO)
Katrin Uerpmann, Lawyer/Administrator