Catalina Devandas, primera Relatora Especial de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, ha visitat avui la Fundació Support amb l’objectiu de conèixer més a fons com treballem i encarem el canvi de paradigma que suposa la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU en el desenvolupament quotidià del suport jurídic i social que fem. Durant la visita, tant l’equip de Support com els representants i professionals d’institucions i entitats a les quals hem convidat a participar del debat amb la relatora, s’han pogut compartir els dubtes i neguits a l’hora d’afrontar els reptes que el nou paradigma en drets humans i discapacitat posa per davant en tots els àmbits d’actuació (social, sanitari, jurídic, etc.).S’han tractat temes com ara els canvis legislatius, l’enfocament a l’hora de dissenyar serveis i suports, i com transformar els existents. També s’ha debatut sobre com garantir els drets i gaudir de plena capacitat jurídica i com rebre els suports en la presa de decisions que s’alineïn amb la voluntat i preferències de la persona. Per Devandas la clau està en “passar de pensar en quin és l’interès de la persona segons el nostre propi criteri a pensar en actuar segons la voluntat de la persona”. Així mateix s’ha dialogat sobre el paper dels professionals i de les organitzacions de suport (com la Fundació Support) com a elements cabdals en la transformació social.

Catalina Devandas Aguilar(Costa Rica) va assumir el càrrec de primera Relatora Especial l’1 de desembre de 2014, després de la Resolució 35/6 del Consell de Drets Humans en virtut de la qual es va crear aquest nou mandat de Procediments Especials. La creació del mandat evoca la universalitat, indivisibilitat, interdependència i interrelació de tots els drets humans i les llibertats fonamentals, així com la necessitat de garantir a les persones amb discapacitat el ple gaudi dels seus drets i llibertats, sense cap discriminació.

Què són els relators especials?

El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides nomena relators especials per examinar una qüestió particular de drets humans i informar sobre una perspectiva temàtica o específica de cada país a tot arreu del món. Aquest lloc és honorari i, per tant, no són membres del personal de les Nacions Unides ni estan remunerats pel seu treball. Expressen els seus punts de vista de manera independent i no representen als seus respectius governs. L’estatus independent del Relator Especial és crucial per poder complir les seves funcions amb imparcialitat.