Amb l’objectiu de facilitar a totes les persones que d’una forma o altra es relacionen amb la Fundació Support l’accés a documents que poden ser d’utilitat per aprofundir en el coneixement de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, s’ha obert en el menú superior un apartat sobre “Drets Humans”. Així mateix i atès l’interès professional dels projectes que estem duent a terme a títol internacional també hem obert un espai amb una síntesi de les iniciatives que Support està treballant per avançar en les noves pràctiques que emanen del compliment del nou paradigma dels drets de les persones amb discapacitat.