L’estudi defineix les competències dels professionals sanitaris i socials que treballen en l’atenció i suport d’habitatge de les persones amb discapacitat seguint els criteris de la Convenció Internacional dels Drets les Persones amb Discapacitat

 

La fundació gironina Support, organització dedicada al suport jurídic i social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya, ha presentat aquest matí, a la seu de l’entitat, el projecte europeu TOPHOUSE. Es tracta d’un estudi internacional, finançat amb fons europeus, desenvolupat per ajudar a definir les competències dels professionals sanitaris i socials que treballen en la inclusió social a través de l’habitatge de les persones amb discapacitat, seguint els criteris de la Convenció Internacional dels Drets les Persones amb Discapacitat (CDPD). La jornada, que s’ha anunciat amb el títol “Eines de detecció i avaluació de necessitats de suport i habitatge per a persones amb necessitats complexes” ha aplegat més de seixanta professionals del sectors sanitari i social, així com membres d’associacions de familiars.

Dret a viure en la comunitat

Les persones amb discapacitat corren un risc significativament major de pobresa o exclusió social que la resta de ciutadans. Entre les persones amb discapacitat a la UE, el 30,2% (trenta-un milions de persones) estaven en risc de pobresa o exclusió social el 2015, xifra significativament superior a la de les persones sense discapacitat (20,8%). Aquest risc augmenta segons la gravetat de la discapacitat.

La garantia dels drets de les persones amb discapacitat inclou la cobertura de les necessitats d’habitatge. El marc legal internacional (Art. 19 de la CDPD) vol garantir que les persones amb discapacitat puguin decidir el seu lloc de residència, on i amb qui viure, amb les mateixes condicions que la resta de ciutadans. També identifica la necessitat d’aquest col·lectiu de poder accedir a una varietat de serveis d’assistència domiciliària i a altres serveis de suport dins la comunitat, incloent-hi l’assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva inclusió en la comunitat i evitar l’exclusió social. No obstant, la tipologia i volum actual dels recursos, tant a Catalunya com a Europa, fa difícil la plena implementació del dret d’elecció de l’habitatge i també dista d’un escenari on la desinstitucionalització sigui una realitat universal.

Disposar d’eines pràctiques que ajudin a identificar les necessitats de suport, en intensitat, temporalitat i flexibilitat, de les persones amb discapacitat, respecte amb el lloc i la forma de viure, contribuirà a visualitzar l’impacte que la inclusió comunitària produeix en la qualitat de vida de les persones. El projecte TOPHOUSE aborda aquest repte. D’una banda ensenya a com actuar per fomentar la inclusió i el respecte als drets humans de persones en risc d’exclusió, especialment de persones amb discapacitats, i de l’altra, a treballar de manera eficaç en situacions complexes.

L’inici del projecte que ara es presenta a Girona va tenir lloc a Brussel·les el gener de 2018. Posteriorment es va treballar a Viena, Irlanda i  Londres de manera conjunta per les organitzacions socials que en formen part: Fundació Support (Espanya), Essl Foundation (Àustria), Jugen and Werk Begleitung (Àustria), ASPA Foundation (Finlàndia), Irish Council For Social Housing (Irlanda), l’EASPD (Bèlgica) i Homeless Link (Anglaterra). En aquest procés també hi han intervingut altres entitats socials catalanes com ara la Fundació Drissa o la Fundació Pere Claver.

La Fundació Support, organització dedicada a la protecció jurídica i al suport social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya (un miler) està centrada en la defensa, promoció i desenvolupament dels drets humans de les persones amb discapacitat (discapacitat psicosocial, deficiències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment o discapacitat intel·lectual), al mateix temps que acompanya les persones a perseguir el benestar i la dignitat i a preservar l’autonomia, a través de la protecció jurídica i el suport social. Des de fa més de sis anys l’entitat gironina lidera, tant a nivell nacional com europeu, el canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica d’acord a la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de l’ONU.

Fotografies per descarregar
Moment de la presentació a càrrec del director de Support, Josep Maria Solé (esquerra). A la seva dreta, Ferran Blanco, treballador social i coordinador de projectes de l’entitat.
Més de seixanta professionals del sector han assistit a la presentació del projecte internacional.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:
Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Support _ info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347