El divendres 31 de maig, la Fundació Support durà a terme la Jornada Internacional de presentació del projecte TOPHOUSE. La jornada, que porta per títol “Eines de detecció i
avaluació de necessitats de suport i habitatge per a persones amb necessitats complexes”, tindrà lloc a l’auditori de l’entitat (C/Pierre Vilar 5. Baixos. Girona).

L’acte s’inscriu en el marc del projecte europeu TOPHOUSE, que té com a objectiu definir les competències dels professionals de la intervenció social en dues accions concretes:

  • Fomentar la inclusió i el respecte als Drets Humans de persones en risc d’exclusió, especialment de persones amb discapacitats.
  • Treballar de manera constructiva i eficaç en situacions complexes.

La garantia dels drets de les persones ateses inclou la cobertura de les necessitats d’habitatge. El marc legal internacional (UNCRPD, Art. 19) impel·leix a garantir que les persones amb discapacitat puguin decidir el seu lloc de residència, on i amb qui viure, amb les mateixes condicions que la resta de persones. També identifica la necessitat d’aquest col·lectiu de poder accedir a una varietat de serveis d’assistència domiciliària, residencial i a altres serveis de suport dins la comunitat, incloent-hi l’assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva inclusió en la comunitat i evitar l’aïllament o l’exclusió social.

D’acord amb el Comitè sobre els Drets de les persones amb Discapacitat de Nacions Unides, en el Comentari Núm. 5 sobre la Convenció: “Qualsevol forma institucional de serveis de suport que segregui i limiti l’autonomia personal no està permès”. La tipologia i volum actual dels recursos fa difícil la plena implementació del dret d’elecció de l’habitatge i també dista d’un escenari on la desinstitucionalització sigui una realitat universal.

Disposar d’eines pràctiques que ajudin a identificar els interessos i les necessitats de suport, en intensitat, temporalitat i flexibilitat, de les persones amb discapacitat, respecte amb el lloc i la forma de viure, contribuirà a visualitzar l’impacte que la inclusió comunitària produeix en la seva qualitat de vida. Uniu-vos a nosaltres per aprendre plegats com millorar els serveis de suport i d’habitatge per a persones amb discapacitat!

Jornada gratuïta. Inscripció obligatòria