Del 18 al 22 de mar de 2019 la Fundació Suppport ha dut a terme una setmana de formació a Londres en els processos d’inclusió social de persones amb discapacitat psicosocial, a través de l’habitatge, objecte del Projecte Erasmus+ TopHouse. La formació ha estat impartida pel soci del projecte al Regne Unit, Homeless Link, organització que representa la major part de les entitats britàniques dedicades a eradicar el sensellarisme i experta en la formació de professionals del sector social, disseny de polítiques públiques i en solucions pràctiques en aquest marc d’actuació. La setmana s’ha compartit amb els altres socis del projecte: ASPA Foundation, EASPD the Irish Council for Social Housing, Jugen am Werk and Zero-Project i també hi han participat professionals de la Fundació Drissa, Campus Arnau d’Escala, Fundació Pere Claver i persones amb discapacitat.

Formar-nos per formar

El programa formatiu ha tingut com a objectiu oferir als participats eines per assolir els següents aprenentatges i garantir alhora la transferència dels coneixements adquirits a altres professionals.

Els temes tractats han estat:

 • Treballar de manera centrada en la persona.
 • Incorporar la dignitat i el respecte com aspecte elemental de la praxis professional.
 • Implementar mecanismes per a que els usuaris de serveis puguin tenir un major control sobre la seva persona, amb l’exercici dels seus dret, voluntats i preferències.
 • Practicar estratègies de coproducció de serveis
 • Incrementar i crear relacions de confiança entre la persona i el professional
 • Comunicar de forma efectiva i positiva
 • Capacitar les persones per viure amb seguretat i generar un entorn segur
 • Permetre que les persones prenguin riscos positius
 • Implementar salvaguardar efectives que respectin els drets de les persones
 • Treballar de manera multidisciplinar
 • Desenvolupar xarxes de col·laboració i cooperació amb altres proveïdors de serveis.

Peu de foto: Membres del grup de treball de la setmana formativa del projecte TopHouse a Londres.
Saber més del projecte TopHouse – descarrega’t el full volant