A finals de 2018 es va aprovar la reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral Central mitjançant la qual s’ha activat el dret al vot per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual inhabilitades per al mateix per sentències de modificació de la capacitat. Davant unes eleccions sempre és recomanable comprovar que aquestes inscrit correctament en el cens, més encara si la persona recupera el teu dret al vot.

Per evitar problemes

Us informem sobre la consulta del cens electoral i la presentació de reclamacions, en cas de no constar-hi. Tingueu en compte que el termini, tant de consulta com de reclamació, és molt reduït: des del dilluns 11 de març i fins al dilluns 18 de març.

El cens es pot consultar de diverses maneres:

• Telemàticament: a través de la seu electrònica de l’INE. Per a això és necessari un certificat electrònic
• Presencialment: a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral ubicada al carrer Trafalgar, 29 de Madrid.
• Telefònicament: 901.101.900
• A l’Ajuntament al qual pertanyi cada persona (cada ajuntament té un procés)

En cas que després de realitzar la consulta del cens, la persona interessada no aparegui en el mateix o s’observi alguna dada errònia, les reclamacions podran presentar-se tant en els ajuntaments com a la Delegació Provincial del Cens Electoral, de l’11 al 18 de març.

La reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) garanteix el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat. Amb els canvis ja realitzats, la LOREG deixa de comptar amb els apartats c) id), en els quals s’estableix que “no tenen dret de sufragi dels declarats incapaços en virtut de sentència judicial ferma” i “els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial”.