La fundació Support ha participat amb diferents ponències al congrés internacional “Zero Project Conference 2019: Independent Living and Political Participation”, que ha tingut lloc a la seu de les Nacions Unides a Viena, del 20 al 22 de febrer. El director de l’entitat, Josep Maria Solé ha centrat la seva exposició en les situacions de complexitat de les persones amb problemes de salut mental i discapacitat psicosocial i de les múltiples desavantatges a les quals han de fer front les persones amb discapacitat, a banda de la seva pròpia discapacitat. Entre d’altres i en síntesi, s’hi troben:

  • El dret de decidir sobre el seu tractament i sobre els problemes que afecten la seva vida genera resistència als diferents estils de vida tant des del punt de vista social, com familiar, professional i de la pròpia estructura de serveis del sistema.
  • La manca d’estratègies de gestió de la complexitat pot conduir a la institucionalització contra la voluntat i les preferències individuals.
  • La càrrega de treball professional es pot categoritzar per error com a complexitat, però no és en sí mateixa un factor de complexitat. El que realment defineix la complexitat és la inexistència d’estratègies compartides per fer front a escenaris, i les existents, són divergents entre professionals, on la visió de l’individu no hi està considerada.

Josep Maria Solé ha posat de relleu que un escenari complex, amb el suport adequat en termes d’intensitat i de recursos adequats, “pot desactivar factors de complexitat, reduir la tensió familiar i professional i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat si el que es busca és actuar segons els desitjos i les preferències de les persones.”

Per la seva banda, Ferran Blanco, coordinador dels projectes internacionals de Support, ha informat sobre del projecte europeu TopHouse, un projecte finançat amb fons europeus, que té com a objectiu definir i facilitar el desenvolupament de les competències dels professionals involucrats en el procés d’assessorament i provisió de suport assistencial i d’habitatge a les persones amb discapacitat, de manera respectuosa amb els seus drets i voluntats. Aquest projecte, en el què hi participa Support com a soci, està liderat per l’Essl Foundation (Zero Project) i participat per les organitzacions socials: Jugen and Werk Begleitung (Àustria), ASPA Foundation (Finlàndia), Irish Council For Social Housing (Irlanda), l’EASPD (Bèlgica) i Homeless Link (Anglaterra). En aquest moments es disposen ja dels manuals finals i el proper mes de març es durà a terme la formació de formadors a Londres. “La idea  que hem projectat és la necessitat de flexibilitzar el sistema de serveis socials per fer-lo centrat en la persona i no en els recursos integrals rígids”, ha destacat Blanco.

També ha participat al congrés, la Fundació Campus Arnau d’Escala. El seu director, Lluís Marroyo, ha explicat el projecte català “La Consulta”, un eina audiovisual dissenyada per a la reflexió i la sensibilització dirigida als professionals de l’àmbit sanitari. A través de diferents casos es reflexiona sobre les conductes més o menys discriminatòries i l’impacte que produeixen en les persones ateses. Les situacions estan basades en qüestionaris sobre intencions de conducta administrats a professionals de la Regió Sanitària de Girona i a usuaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines. Hi han participat la fundació Support, l’Institut d’Assistència Sanitària, la Fundació Drissa i l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.