Del 4 al 8 de febrer, la Fundació Support acollirà els representants europeus del projecte internacional AD-CHOISIR, un projecte Erasmus+ que té com a objectiu principal la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques en el suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat, la cerca de les habilitats professionals, així com la creació d’una xarxa europea.

Les fundacions Support i Campus  Arnau d’Escala són les entitats catalanes que participen en el projecte, juntament amb entitats d’Alemanya, Eslovàquia, Luxemburg, i les d’ajut a la família URAF de l’Occitània (líder del projecte), i de formació UNAFOR,  El projecte té una durada de dos anys i les trobades es fan als diferents països associats. Aquest mes de febrer l’amfitriona és Girona i es donarà continuïtat al treball realitzat el passat novembre pels socis a París,

El programa se centra en l’estudi teòric i pràctic del suport a la presa de decisions, la igualtat, la inclusió a la comunitat, l’autonomia, la no discriminació, la sensibilització i la participació (drets que recull la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat).Inclou visites a diferents entitats de comarques gironines i un seminari obert als professionals dels diferents sectors que intervenen en l’atenció i acompanyament de les persones amb discapacitat. Les intervencions van a càrrec de les entitats i persones que parlen en primera persona.

Seminari “Participació i discapacitat. Quan les persones lideren els seus propis projectes”

El seminari, conduït per la Fundació Campus Arnau d’Escala-Dixit, es presenta amb el títol “Participació i discapacitat. Quan les persones lideren els seus propis projectes”.

Dia: 6 de febrer de 2019
Lloc: auditori de Support (C. Pierre Vilar 5. Girona).

Objectiu: conèixer experiències on professionals i persones amb discapacitat treballen conjuntament per dissenyar i implementar projectes. La informació i la sensibilització se situaran com a claus per al desenvolupament de l’autonomia, de la responsabilitat i dels drets en primera persona.

Programa – seguiu la jornada @FTutelar  @FCampusArna

9h. Benvinguda
9.10h Presentació d’experiències

  • Federació Veus
  • ActivaMent Catalunya
  • Comissió Mixta de Salut Mental de les Comarques Gironines, liderada per l’Institut d’Assistència Sanitària
  • Els clubs socials de l’Associació Família i Salut Mental de Girona
  • El grup d’autogestors de la Fundació Aspronis
  • Programa de ràdio “Ens patina l’Embrague” de la Fundació Drissa
  • Servei de Rehabilitació Comunitària de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona (Gironès-Pla de l’Estany). L’empoderament, una de les claus del model. Institut d’Assistència Sanitària.
  • Trèvol, grup d’autogestors  de la Grup Fundació Ramon Noguera

11.30h Pausa

12h La Consulta, a càrrec de la Fundació Campus Arnau d’Escala
12.20h Debat

Jornada en anglès. Inscripció gratuïta però obligatòria.

Informació sobre les experiències que es presenten:

ActivaMent Catalunya Associació. Entitat de salut mental en primera persona, constituïda, autogestionada i dirigida per qui ha travessat o viu una situació de patiment psicològic o diversitat mental. Tenen diversos projectes i programes com ara: Grups d’Ajuda Mútua, Tallers de Contacte Social, Sensibilització Comunitària, etc

Comissió Mixta de Salut Mental de les Comarques Gironines. Grup de treball integrat per usuaris i professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS així com diferents entitats de salut mental de la Demarcació de Girona. Treballa la lluita contra l’estigma, la prevenció i la sensibilització en salut mental a través de xerrades en primera persona als Instituts d’Educació Secundària del territori.

Els clubs socials de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. Els clubs socials són una estructura de suport social que tenen com a missió contribuir a que les persones amb trastorn mental utilitzin les activitats de lleure per assolir hàbits de salut, independència i participació en i amb la comunitat, incidint i donant suport al projecte vital de la persona. Els Clubs Socials tenen una funció rehabilitadora i d’inclusió social, i posen l’èmfasi en la participació activa de l’usuari, fomentant espais d’autogestió i d’ajuda mútua.

El grup d’autogestors de la Fundació Aspronis. Aspronis és una fundació sense ànim de lucre que treballa per generar iniciatives, suports i serveis perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, d’altres col·lectiu vulnerables i els seus entorns familiars gaudeixin d’unes condicions òptimes de qualitat de vida i igualtat. El grup d’autogestors organitza activitats com ara club de lectura, presentacions de llibres, etc.

Federació Veus. Organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Ventall d’entitats, creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que s’han unit per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1a persona, per la defensa dels drets i perquè la veu del col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

La Consulta, projecte coordinat per la Fundació Campus Arnau d’Escala. Eina audiovisual dissenyada per a la reflexió i la sensibilització dirigida als professionals de l’àmbit sanitari. A través de diferents casos es reflexiona sobre les conductes més o menys discriminatòries i l’impacte que produeixen en les persones ateses. Les situacions estan basades en qüestionaris sobre intencions de conducta administrats a professionals de la Regió Sanitària de Girona i a usuaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

Servei de Rehabilitació Comunitària de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. Institut d’Assistència Sanitària.

Programa de ràdio “Ens patina l’Embrague” de la Fundació Drissa.
Programa radiofònic setmanal dissenyat, produït i conduit per persones amb malaltia mental i lluita contra l’estigmatització social dels ciutadans que la pateixen. S’emet en directe per Ràdio Salt (97.7 FM) i compta amb més de 600 programes en antena.

Trèvol, grup d’autogestors del Grup Fundació Ramon Noguera. Grup format per persones que s’uneixen per compartir experiències i idees i projectes de futur, i poder conscienciar la societat dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Les persones amb DI volen tenir autodeterminació i dret a decidir, poder gestionar les serves vides, ser els protagonistes i no uns actors secundaris. Es reuneixen cada 15 dies amb el suport d’una educadora social de la Fundació que els ajuda a prendre decisions.