París ha acollit la primera reunió del projecte “AD-Choisir” durant els dies 9 i 10 de novembre. La trobada ha tingut lloc a la seu del Conseil Économique, Social et Environnemental de París (Pañais d’Iéna) i Support hi ha participat com a soci d’aquest projecte. “AD-Choisir” té com a objectiu principal avançar en les pràctiques de suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat. El projecte es desenvolupa dins el marc del programa europeu Erasmus+.

El sector social i sanitari, i particularment el camp de la protecció jurídica de les persones adultes amb discapacitat, s’enfronta a un canvi de paradigma important: la necessitat absoluta per als estats membres de la Unió Europa d’actuar dins els principis de la Convenció de les Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat (UNCDPD).La Convenció estableix un conjunt de valors i principis que inclouen la inclusió social i facilitar els suports adequats perquè les persones amb discapacitat puguin viure segons les seves voluntats i preferències.

A Europa, la legislació relativa a la protecció de les persones i les pràctiques professionals que se’n deriven són molt dispars. De manera desigual les institucions estan reflexionant i inicien noves pràctiques a la llum de la convenció de les Nacions Unides. El projecte AD-Choisir té l’ambició d’aportar quelcom a la dinàmica d’adaptació de les pràctiques professionals del sector cap a aquest nou paradigma professional i social: la inclusió social respectuosa amb els drets i la voluntat dels adults amb  discapacitat:

  • Identificar bones pràctiques per replicar-les i difondre-les com a models referència.
  • Traduir aquestes pràctiques en termes d’habilitats i eines per als professionals.
  • Difondre i explotar el model a través de la creació d’una xarxa europea.

Descarrega’t el folletó del projecte AD-CHOISIR 

El projecte compta amb dos tipus de socis: proveïdors de serveis a les persones amb discapacitat, legalment protegits, i proveïdors de formació especialitzats en el sector. Alguns d’ells realitzen ambdós rols.

Espanya

Support, Fundació Tutelar (suport jurídic a les persones amb discapacitat)
Fundació Campus Arnau d’Escala (Recerca aplicada a l’àmbit social i sociosanitaris)

França

Unió Regional d’Associacions Familiars (URAF)
UNAFOR

Alemanya

International Guadianship Network (IGN). Xarxa Internacional de suport a persones i institucions en relació a la tutela.

Luxemburg

Servei d’acompanyament tutelar SAT ASBL

Eslovàquia

Agència Suport a l’Ocupació ASE

El coordinador del projecte és la URAF francesa.

Com totes les activitats internacionals en les que hi participa Support “el projecte tracta de com fer realitat en la vida de moltes persones amb discapacitat els drets humans vigents que la Convenció Internacional va reformular ja fa 10 anys. En aquest cas, els socis alemanys, eslovacs, luxemburgesos, occitans i francesos, i catalans, volem millorar les pràctiques en suport a la presa de decisions i construir una xarxa d’entitats europea que hi participen en aquest procés partint dels actuals sistemes de tutela obsolets”.

 

 

.