El director de Support, l’advocat Josep Maria Solé, ha estat nomenat membre de la nova junta directiva de l’EASPD. El nomenament s’ha fet oficial avui en el marc de l’assemblea general de l’organització, que s’ha celebrat com a cloenda de la seva conferència anual: “L’economia social como a model efectiu d’inclusió social”, que s’ha dut a terme del 13 al 15 de juny a Varna (Bulgària). El director de Support assumeix la nova responsabilitat amb el ferm compromís i repte d’avançar en la implantació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, sota el paraigua de l’organització europea més gran en matèria de serveis socials.

European Association of Service Providers for Persons with Desabilites

L’’octubre 2015, Support es va adherir a l’EASPD (European Association of Service Provi-ders for Persons with Desabilites), una plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 15.000 proveïdors de serveis socials per a persones amb discapacitat. Reconeguda per Nacions Unides, actua com a lobby i treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. El 2015 EASPD va identificar i reconèixer Support com una de les cinc institucions amb bones pràctiques en els serveis comunitaris de suport a la vida independent (http://www.eas-pd.eu/en/content/new-easpd-publication-fi-ve-good-practices-support-services-and-independent-living-).

Durant el 2017, Josep Maria Solé, va estar designat vicepresident del Comitè Permanent d’EASPD, anomenat “Inclusive Living”.