Del 30 de maig i fins 1 de juny som a Birmingham, al 17è Congrés Mundial de l’organització “Inclusion International”, una xarxa mundial integrada per persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies dedicada a promoure els drets humans i la inclusió social del col·lectiu. Durant aquests dies, a més de tenir l’ocasió de retrobar-nos amb experts de referència com ara el director de Zero Project, Michael Fembek, amb qui compartim el projecte TopHouse, hem tingut l’oportunitat de debatre i avançar en els que són els camps d’actuació del full de ruta de Support:

  • Com oferir suport a les famílies
  • L’educació inclusiva: formació docent i recursos per a la inclusió
  • Estratègies per a la inclusió en el mercat laboral
  • Estratègies per a la inclusió en la comunitat
  • Accés a la justícia i prevenció de la violència en les persones amb discapacitat
  • Tancament de les institucions de llarga estada i desplegament de recursos en la comunitat
  • Suport a la presa de decisions.

Programa

Pòster presentat per Support 

Compartim aquest vídeo que hem editat per explicar la figura de l’assistència: