Avui i demà assistim al congrés “Dignitat + Vida independient = DI”, organitzat per la conselleria d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum d’Estònia a Tallín, per avançar en el debat que a nivell europeu ha d’accelerar la transició de l’atenció basada en la institucionalització cap a la basada en la comunitat (desinstitucionalització, DI) als estats membres de la UE. L’objectiu de la trobada és també proposar nous enfocaments en el desenvolupament del concepte i el finançament de la vida independent, així com de la promoció dels drets humans, i suport al desenvolupament d’un marc comunitari amb polítiques participatives de benestar social.

L’estudi de @EURightsAgency, de l’Agència Europea pels Drets Fonamentals, demostra que hi ha molt per fer per garantir el dret a la vida independent en la comunitat per a moltes persones amb discapacitat. La institucionalització, sense cap alternativa de serveis flexibles i personalitzats, que acompanyin en una vida d’inclusió en la comunitat , és encara l’única realitat per massa persones. Interessant debat al voltant d’aquest tema avui a Tallin, on hem estat convidats com a entitat amb bones pràctiques acreditades en la promoció de la vida independent i per assumir la vicepresidència del comitè permanent de vida inclusiva d’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities).

Programa

Lectures aconsellades

De les institucions a la vida en comunitat. Part I: compromisos i estructures
De les institucions a la vida en comunitat – Part II: finançament i pressupost 
De les institucions a la vida comunitària – Part III: resultats per a les persones amb discapacitat