Avui hem estat convidats per l’Associació Benestar i Desenvolupament i la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament (ABD) a participar en la Jornada “Cap a un nou paradigma en els serveis d’atenció a les persones”, organitzada per l’ABD a Torrent (València). Hem obert un interessant debat a l’entorn de la temàtica en una taula compartida pel director de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé i la directora de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, doctora María Casado, també directora del Màster en Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) és una ONG declarada d’utilitat pública. Disposa de més de 65 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social. Es dediquen a l’atenció de les persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més proper.