En el marc del projecte D-lot hem estat convidats a impartir una conferència per internet sobre la capacitat jurídica i els canvis en la provisió de serveis de tutela per aproximar-la als principis i mandats de la Convenció i del seu article 12. El projecte està gestionat per l’EASPD.

The Disability Leaders of Tomorrow (D-Lot) ha estat desenvolupat per donar suport als professionals del sector de la prestació de serveis en la promoció i la coordinació d’un canvi real i sostenible en la prestació de serveis en els països de l’Europa de la CEE. Coordinat per l’Associació Europea de Proveïdors de serveis per a les persones amb discapacitat (EASPD), el projecte s’implementa en 15 països. Compta amb el suport de la Fundación Stavros Niarchos.