La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines ha participat avui en la Tercera Conferència del Projecte Entelis (Xarxa Europea de Tecnolgies per a l’educació en una societat inclusiva): “Technology for unlocking human potential: roadmaps for closing the digital divide for people with disabilities”. Durant la conferència, celebrada a Brussel·les, a càrrec d’entitats acadèmiques i representants del sector tecnològic, s’ha presentat el full de ruta vinculat a la European Accessibility Act.

En el marc del lliure mercat de productes i serveis a nivell europeu i, en especial, en aquell relacionats amb el sector social i amb el món de la discapacitat podem comptar amb que els avenços tecnològics suposaran un avenç significatiu en aspectes clau d’acord amb la línia de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat en relació amb la millora de l’Accessibilitat Universal, la Igualtat d’Oportunitats i la No-Discriminació –tots ells Drets Humans–  d’aquests col·lectius especialment vulnerables en un entorn cada cop més competitiu. Per aquest motiu, els avenços tecnològics en matèria d’accessibilitat es centren en aquestes set directrius, a mode de tendències futures, que cal contemplar a l’hora d’impulsar plataformes digitals destinades a aquest col·lectiu.

  • Interfície adaptada: basada en criteris d’estabilitat, simplicitat, durabilitat temporal, universalitat i inclusiva per a tots els sectors.
  • Individualitat i flexibilitat: tendència a la personalització d’interfícies adaptades a necessitats personals (llenguatge de signes integrat, ús d’avatars, mapes conceptuals, llenguatge simbòlic, etc.).
  • Singularització de productes en tecnologia assistida: l’usuari és el centre des del primer moment i en les fases inicials de desenvolupament del producte digital, interpretable des d’un punt de vista del desenvolupament centrat en la persona.
  • L’Internet de les Coses (Internet of Things – IoT): creació d’interfícies digitals inclusives capaces de solucionar les necessitats i demandes de l’usuari en productes d’ús comú, productes d’ús diari a la llar. Aquesta tendència es troba en una acusada acceleració gràcies a la implementació de productes que, cada cop més, la incorporen com a característica.
  • La conceptualització dels productes de tecnologia assistida com a servei, no com a producte: cada cop més, s’hauria d’accelerar la tendència a conceptualitzar la tendència a considerar els productes de tecnologia assistida, no tan sols com un bé privatiu i exclusiu d’aquells amb alt poder adquisitiu, sinó com un servei impulsat per polítiques públiques i conceptualitzat com un recurs, servei o prestació més de la Cartera de Serveis Socials.

En aquest sentit, també cal contemplar l’Accessibilitat, Disponibilitat, Adaptabilitat i Assequibilitat per a l’usuari per poder arribar a tots els sectors socials que puguin requerir d’aquests avenços tecnològics en un moment determinat. Reduir la bretxa en l’educació, entrenament i competències digitals de les persones amb discapacitat, incrementar l’ús de noves tecnologies en aquest sector de la població i trobar un equilibri entre les necessitats  dels mercats i dels usuaris es presenten com els trets principals que marcaran el futur més immediat de les polítiques públiques en matèria de discapacitat i noves tecnologies.