En el marc del 4rt Congrés Mundial d’organitzacions tutelars que ha clos aquest cap de setmana a Erkner (Berlín, Alemanya), la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines —l’organització tutelar amb major nombre de persones protegides de Catalunya (gairebé 800 actualment)— ha impulsat la creació d’una xarxa d’entitats tutelars europees pioneres en la provisió de serveis de suport a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat (el concepte inclou persones amb problemes de salut mental o persones en processos de demència…), superant el model clàssic de tutela, avançant-se a les adequacions legislatives que calen per complir el mandat de la Convenció de la ONU sobre els drets del col·lectiu i concretament del seu article 12, que diu que les persones amb discapacitat tenen dret a l’exercici de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions que amb les demés, i a rebre suport per fer-ho.

En aquest context i amb aquest convenciment, la Fundació, membre del consell assessor d’aquest fòrum mundial, ha presentat davant la comunitat internacional la seva proposta de treball i un documental on diferents testimonis del nostre territori expliquen en primera persona com una vida independent és possible —malgrat la discapacitat—, si tenen l’ajuda adequada i un entorn social que aposti per la inclusió. Aquest documental, que s’ha estrenat a Berlín davant d’un aforament de més de 500 professionals i experts de prestigi internacional, es presentarà a Girona properament en el marc de la setmana commemorativa al Dia Mundial de la Salut Mental (del 3 al 10 d’octubre).

Reconeixement internacional per la feina al territori

Per la nova manera de treballar que la Fundació està impulsant d’acord al mandat de les Nacions Unides, i pel seu paper actiu en aquest canvi a nivell nacional i internacional, l’entitat gironina s’ha convertit en el referent europeu dins del seu àmbit i, conjuntament amb altres actors socials i sanitaris a la demarcació de Girona, en el model en la promoció de serveis de base comunitària de suport a la vida independent dins l’EASPD (associació europea d’entitats/empreses de serveis de suport a les persones amb discapacitat, amb més d’11.000 socis). Per aquesta tasca, la Fundació ha rebut ara el suport del DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya) i ha estat acceptada com a membre de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR). L’entitat gironina també és membre del comitè d’experts de la EEG (European Expert Group).

La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, forma part del sistema de Drets Humans impulsat per Nacions Unides, i en tant que és un tractat internacional forma part de l’ordenament jurídic dels estats que la van ratificar, amb rang superior a les lleis pròpies. A l’Estat espanyol està en vigor des de fa 8 anys i encara està pendent que els codis civils –català i comú- i la llei d’enjudiciament civil s’hi adaptin.

La Convenció suposarà l’abolició dels règims vigents d’incapacitació i de tutela i hauran de ser substituïts per nous sistemes de suport a la presa de decisions, que en qualsevol cas respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat que desitgi rebre’ls.

Mentre no s’adeqüen les lleis estatals i catalanes per adaptar-se al nou paradigma, la Fundació està evolucionant perquè el seu treball s’ajusti progressivament als nous requeriments de les Nacions Unides. I en aquest sentit, està desenvolupant protocols i procediments perquè persones amb discapacitat puguin participar al màxim de les seves possibilitats en les decisions que els afecten, i promovent models de coordinació de suports per a fer possible la vida independent, conjuntament amb altres entitats de la demarcació i, molt especialment, amb la Xarxa pública de Salut Mental que gestiona l’IAS (Institut d’Assistència Sanitària). Aquest treball ja ha merescut el reconeixement de “Bona pràctica” a nivell europeu.

A títol d’exemple, la Fundació ha promogut sentències que reconeguin la capacitat de prendre decisions i que es resolguin règims de Curatela –on la persona manté capacitat jurídica per gestionar la majoria d’aspectes de la seva vida- en un percentatge molt superior a la mitjana a Catalunya i l’Estat. També ha impulsat el projecte d’habitatge de vida independent amb suport, a través del qual promou l’autonomia de les persones protegides.

En un altre aspecte dels drets reconeguts per la Convenció a totes les persones, independentment de la discapacitat que puguin tenir, la Fundació està fomentant la revocació de les sentències que impedeixen exercir el dret a vot a persones en règim de tutela, i dóna suport a persones i familiars en la tramitació d’aquests procediments, basant-se en l’aplicació de l’art. 29 de la Convenció que impedeix qualsevol restricció a la participació en la vida política i pública.

Peu de foto: el director de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé, amb Theresia Deneger, membre del Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, durant la seva estada al congrés.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines_ info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347