Del 14 al 17 de setembre participarem en el proper congrés mundial d’organitzacions tutelars que se celebrarà a Erkner (Berlín, Alemanya).

El dret a ser reconegut per igual davant la llei és el requisit clau perquè una persona sigui capaç d’exercir els seus drets i llibertats en igualtat de condicions que els demés. Com poden les persones amb una malaltia mental o amb una discapacitat portar una vida independent i actuar de manera autònoma i independent en els seus assumptes? Quins  drets humans asseguren aquesta autodeterminació i com? De quina manera les lleis, el sistemes socials i de salut poden contribuir a això? Com s’han d’abordar les reformes necessàries? Quin paper i com hem de treballar les entitats tutelars? Com podem avançar en el camp de la protecció jurídica  i en les polítiques legals i socials que han de fer possible la substitució de la incapacitació i la tutela pels suports adients orientats a facilitar i assegurar l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat?

Aquest congrés ens permetrà intercanviar idees i conèixer experiències que s’estan duent a terme a nivell mundial en aquest camp. La Fundació Tutelar presentarà el treball que estem realitzant al nostre territori, així com casos d’èxit on els propis testimonis donen fe de que una vida independent i autònoma, amb els suports adequats és possible.

4th World Congress on Adult Guardianship 2016