• L’OMS estima que aproximadament entre un 15-25% de la població pateix o patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida
  • A l’Estat espanyol, per cada pacient amb Diabetis tipus I, hi ha 4 pacients amb esquizofrènia
  • L’any 2015, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, ha atès gairebé 14.000 adults, dels quals 3.483 són per un trastorn mental greu (24,14%).
  • El Programa d’atenció a la psicosi incipient de la Regió Sanitària de Girona, amb dos centres de detecció precoç a Girona i Blanes, ha dut a terme l’any passat un total de 6.273 visites sobre un conjunt de 282 pacients en seguiment

Aquestes dades indiquen que és necessari desenvolupar iniciatives de promoció i prevenció de la salut mental en els diferents nivells d’atenció i intervenció, però sobretot en l’àmbit social i comunitari, així com en l’educatiu i ocupacional.

Amb la Declaració de Hèlsinki signada l’any 2005 pels estats membres de la regió europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Comissió Europea i el Consell d’Europa es reconeix la promoció de la salut mental, la prevenció i el tractament de les malalties mentals com a objectius fonamentals per a la protecció i la millora del benestar i la qualitat de vida de tota la població, tant des del punt de vista dels drets humans, com de l’atenció a la salut, l’assistència social, l’educació o l’ocupació. En el trasllat de les estratègies europees al món local, que és on transcorre la vida quotidiana de les persones, la contribució i la coordinació de tots els agents implicats en la salut mental del territori ha estat i és cabdal. A Girona i comarques, l’estreta col•laboració de les organitzacions que treballen ens els diferents àmbits de la salut mental és un fet que ha permès avançar cap a un model integral de l’atenció a la persona amb malaltia mental basat en les diferents línies estratègiques de la Declaració (la prevenció i la promoció de la salut mental; la lluita contra l’estigma i la discriminació; l’accés a l’atenció primària i l’oferta de serveis disponibles a la comunitat; la millora de la capacitació dels i les professionals en salut mental; l’establiment d’aliances i la coordinació entre sectors i el foment de la recerca en salut mental).

Amb la voluntat de debatre i alhora divulgar, reflexionar, reivindicar i també celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), la Fundació Drissa i la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines han organitzat un programa commemoratiu que es desplegarà del 3 al 10 d’octubre sota el lema 2016 “La Prevenció, la clau de l’equilibri”. El programa es durà a terme a diverses poblacions de la demarcació i tractarà l’atenció a la salut mental des de diferents vessants.

Per cada pacient amb Diabetis tipus I, hi ha 4 pacients amb esquizofrènia

L’OMS estima que aproximadament entre un 15-25% de la població pateix o patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida.  A títol d’exemple, l’esquizofrènia afecta 400.000 persones a Espanya.  Per cada pacient amb Diabetis tipus I, hi ha 4 pacients amb esquizofrènia; en el cas de l’Esclerosi múltiple, per cada 1, serien 10 persones amb esquizofrènia. Segons l’OMS, l’esquizofrènia és la tercera causa de discapacitat entre la població de 15 a 44 anys d’edat a tot el món.

L’any 2015, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, gestionada per l’empresa pública IAS, ha atès gairebé 14.000 adults, dels quals 3.483 són per un trastorn mental greu (24,14%); en el cas de l’atenció comunitària especialitzada infantojuvenil s’han atès més de 5.000 nens i joves, dels quals 447 també han estat diagnosticats de trastorn mental greu. Per la seva banda, els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) han registrat més de 4.000 persones ateses. En el seu conjunt els centres de salut mental comunitaris d’adults de la demarcació de Girona han fet 78.873 visites, i els infantojuvenils 27.152. Els CAS desplegats al territori han sumat 25.584 visites. En relació amb els centres de rehabilitació psicosocial comunitaris (centres de dia de salut mental) l’any 2015 s’han atès 439 pacients amb trastorn mental greu i s’hi ha realitzat prop de 25.000 activitats, dirigides a treballar la rehabilitació i normalització personal, familiar i social de l’usuari.

Concretament, dins del Programa d’atenció a la psicosis incipient, amb dos centres de detecció precoç a Girona i Blanes, s’han dut a terme l’any passat un total de 6.273 visites sobre un conjunt de 282 pacients en seguiment, dels quals 38 han estat casos nous.

Aquestes dades indiquen que és necessari desenvolupar iniciatives de promoció i prevenció de la salut mental en els diferents nivells d’atenció i intervenció, però sobretot en l’àmbit social i comunitari, així com en l’educatiu i ocupacional.

Segons diagnòstics, a comarques gironines, en tancament de 2015, del total de pacients adults atesos, el 26,78% pateix trastorns vinculats a l’estat d’ànim; un 19,20%, trastorns adaptatius; un 18,75%, ansietat; un 16,09%, trastorns psicòtics; i un 6,76% trastorns de la personalitat. El percentatge restant correspon a altres diagnòstics.

En persones menors de 18 d’anys, els diagnòstics, segons dades d’activitat dels centres de salut mental infantojuvenils a la Regió Sanitària de Girona, el 21,3% dels pacients atesos l’any 2015 han estat diagnosticats de trastorn adaptatiu; un 14,8% per dèficit d’atenció; un 13,1% per ansietat; un 8,1% correspon a trastorns emocionals; un 6,4% a un retard en el desenvolupament; un 6,7% són joves amb trastorn de conducta alimentària; un 5,1%, pateix psicosi infantil; i un 4,8% són pacients amb trastorns de conducta; el percentatge restant correspon a una àmplia amalgama de diagnòstics.

Foto: Els representants de l’IAS, la Fundació Tutelar, la Fundació Drissa i l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques presenten la imatge de la Setmana comemorativa al Dia Mundial de la Salut Mental 2016

Us podeu descarregar d’aquí el Programa commemoratiu del Dia Mundial de la Salut Mental 2016