memoria FT_2015_Página_01

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines tanca el 2015 amb 720 persones al seu càrrec i una estructura professional de 60 persones (8 incorporacions durant el 2015 i 1 el 2016), de les quals, gairebé un 70% treballen per cobrir les necessitats personals i socials de les persones protegides per la Fundació. L’any 2015, la tasca de la Fundació evoluciona en la línia del nou paradigma sorgit a la llum de la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, concretament del seu article 12, que diu que les persones amb discapacitat (totes, sigui quin sigui el grau d’afectació o el tipus de discapacitat) tenen dret a l’exercici de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions amb les demés, i a rebre suport per fer-ho. Per avançar en aquesta línia de treball, i tenint en compte que els canvis en matèria de capacitat jurídica afectaran els sistemes jurídics i socials a tot el món, la Fundació s’adhereix a la plataforma europea EASPD, associació representativa d’uns 11.000 proveïdors de serveis socials per a persones amb discapacitat, que actua com a lobby davant les institucions europees i treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció.

Cal destacar també que a finals d’any la Fundació va iniciar, amb la Fundació Avedis Donabedian, els treballs per a l’elaboració d’un Pla de Qualitat a 1000 dies amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei en relació als indicadors de qualitat proposats per la Generalitat de Catalunya i la creació de nous indicadors propis, singularment adaptats a la prestació del servei de la Fundació i els que provenen de la nova visió de la protecció jurídica-suport motivada per  la Convenció de la ONU.

Us convidem a llegir la nostra memòria a on informem àmpliament de l’activitat de l’entitat durant l’exercici. Només cal que cliqueu a la imatge.