Del 15 al 17 de juny, representants de la Fundació Tutelar anirem a Budapest per assistir a un doble esdeveniment professional centrat en la com avançar en la protecció social dins un model comunitari de vida independent. Us informem del programa, organitzat per l’EASPD 

Conferència internacional
Budapest
16/05/2016
“Noves dimensions en la protecció social: cap a un model comunitari de vida independent”, organitzada conjuntament amb la Equal Opportunities of Persons with Disabilities Non-profit Ltd. (FSZK),, la Hand in Hand Foundation amb la col·laboració del Comitè de Vida Independent de la EASPD, el Ministre d’Afers Socials i la protecció del menor d’Hongria.

Amb la cooperació de les autoritats locals, de representants d’organitzacions del tercer sector i del sector sanitari i de la salut mental es sotmetran a discussió en format de panell obert a preguntes i respostes formar temes del calibre del procés de desinstitucionalització psiquiàtrica a Europa. En aquest sentit, s’intentarà analitzar l’estat del procés a nivell nacional, les tendències al respecte a nivell europeu i els canvis i oportunitats que es generen durant el procés.

Presentació dels últims resultats de l’Institut de Recerca i Investigació Social TÁRKI

Programa de la Conferència

Trobada anual del Comitè de Vida Independent de la EASPD 

17/06/2016.

Comitè que es reuneix periòdicament amb representants de diverses entitats a nivell europeu per donar a conèixer, compartir i avaluar els últims avenços en polítiques de foment de la vida independent a nivell nacional que s’alineïn amb l’Article 19 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Entre altres, el Comitè s’encarrega de:

  • Discutir estratègies pràctiques per a implementar l’Article 19 de la UN CRPD dutes a terme per les organitzacions membres.
  • Recopilar i intercanviar models de bones pràctiques en el camp de la desinstitucionalització psiquiàtrica i l’habitatge amb suport.
  • Facilitar el desenvolupament d’instruments que permetin la col·laboració de l’usuari final en la transició cap a la vida independent.
  • Elaborar propostes de noves polítiques per a les autoritats