El director de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé, convidat a pronunciar la conferència inaugural de la IV Jornada, organitzada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La Jornada, que es durà a terme el proper divendres 27 de maig al Centre Sociosanitari La República del Parc Hospitalari Martí i Julià, és un dels referents per als professionals dels sectors de la salut, el social, l’educació i la seguretat ciutadana com a fòrum de discussió i reflexió per millorar l’abordatge del maltractament des de diferents àrees de treball. Tractarà en aquesta edició les llums i les ombres dels protocols existents a seguir en el moment que es produeix un maltractament. El grup promotor de la jornada plantejarà si seguir al peu de la lletra els protocols assegura un bon desenllaç, amb l’objectiu de generar el debat i propiciar les aportacions d’experts per millorar la praxis professional.

La trobada d’aquest any s’ha estructurat en tallers integrats per grups d’experts que hi assistiran per invitació. Estaran dedicats als protocols de quatre àmbits: infants, gent gran, persones amb discapacitat i/o malaltia mental i violència de gènere. Les sessions estaran conduïdes per Neus Moragas, metgessa del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Eva Vidal, treballadora social d’El Centre Sociosanitari la República, de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS); Rosa Garcia, coordinadora de la Llar Residència La Maçana de l’IAS, i Antoni Vives, responsable de la Unitat de Psicoteràpia de Gènere de l’IAS.

La nostra Fundació exerceix la protecció legal i el suport social de més de 700 persones i el nostre objectiu és defensar els drets de les persones que tutela: persones amb malaltia mental, deciències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment o amb  discapacitat intel·lectual, al mateix temps que les ajuda a perseguir el seu benestar, i preservar la seva autonomia. En aquest marc d’actuació i des de fa 13 anys, la Fundació ha estat amatent als maltractaments i abusos de les persones que tutela, denunciant-los i fent pedagogia de com detectar-los.

La trobada començarà a les 9.00 del matí i finalitzarà a les 14.00 hores amb les conclusions recollides en els diferents tallers.