La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines —l’organització tutelar amb major nombre de persones protegides de Catalunya (730 actualment)— ha acollit aquests dies a set entitats tutelars del sud de França, amb l’objectiu general i comú d’intercanviar experiències per avançar en la pràctica professional d’atenció a les persones, segons el mandat de la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, i concretament del seu article 12, que diu que les persones amb discapacitat tenen dret a l’exercici de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions amb les demés, i a rebre suport per fer-ho. 

 

L’interès d’aquestes entitats, organitzades a cada Departament (d’aquí el nom Unió Departamental d’Ajuda a les Famílies —UDAF), sota el paraigua de l’Unió Nacional d’Ajuda a les Famílies (UNAF) que es desplega a tot l’estat francès, s’ha centrat en conèixer el model d’acció social que s’està impulsant a Girona i que posa en pràctica la promoció de la màxima autonomia de les persones protegides en la mesura que li és possible i amb la complexitat que això suposa en termes de responsabilitat institucional i professional, valoració dels límits i riscos, consideracions ètiques, etc. 

 

Les UDAF que han visitat el territori són de Toulouse, Foix, Carcassonne, Montoban, Rodez, Auch i Albi. En el seu conjunt tutelen 7.960 persones. 

 

Habitatges de vida independent amb suport

 

En el marc de la promoció de l’autonomia de les persones protegides, un dels projectes que ha iniciat la Fundació Tutelar és l’habitatge de vida independent amb suport. Através de la pròpia comissió de pisos, l’entitat, que dedica el 60% dels seus recursos humans a l’àmbit social, busca potenciar la creació d’espais de convivència on la persona pugui desenvolupar al màxim les seves habilitats personals i autonomia. Es tracta d’una nova alternativa d’habitatge per a que les persones amb necessitat de suport puguin viure autònomament, en el si de la comunitat. En aquests habitatges, les persones reben assistència personal en funció de les seves necessitats individuals i de la disponibilitat de recursos. Es cerquen els suports adequats amb l’objectiu de potenciar les capacitats, afavorir la presa de decisions i conscienciar sobre els riscos de la seva conducta.

 

El projecte d’habitatges amb suport es troba en una fase d’expansió. L’any 2015 es va cercar la col·laboració d’altres organitzacions per fer créixer el projecte. La primera iniciativa va sorgir gràcies a un acord amb Fundació Vimar de Parafrugell, gràcies a la qual es van crear 6 places de pis amb suport per a la vida independent.

 

La proclamació d’igualtat jurídica que fa la Convenció -vigent a l’estat espanyol des del maig del 2008-suposa un canvi de paradigma respecte el que hem conegut fins ara en matèria de protecció jurídica a les persones amb discapacitat. L’aplicació de l’art. 12 de la norma suposarà l’abolició dels règims vigents d’incapacitació i de tutela i hauran de ser substituïts per nous sistemes de suport a la presa de decisions, que en qualsevol cas respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat que desitgi rebre’ls.