Des d’avui i fins el 22 d’abril, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines participa en el taller “The Good, the Bad and the Ugly”, organitzat a Moldàvia per la European Association of Service Providers for Pesons with Disabilities (EASPD), amb l’objectiu d’assessorar i avaluar projectes europeus que ja es trobin en l’etapa de conceptualització i disseny o bé en l’etapa d’implementació i aplicació.

És la meva proposta de projecte suficientment bona? Quins són els elements que hauria d’evitar a l’hora d’implementar el projecte? Quins factors impedeixen assolir els objectius marcats? Des d’una perspectiva pràctica i dinàmica, aquest taller intenta donar resposta a aquestes i altres preguntes de manera col·laborativa amb altres entitats prestadores de serveis per a persones amb discapacitat i vinculades al sector social.

Amb el desig i la ferma convicció de treballar per implementar la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat #CDPD, amb especial incidència al dret de tot individu a gaudir en igualtat de condicions de Capacitat Legal, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines cerca l’excel·lència a l’hora d’impulsar un projecte que redefineixi el model de prestació de servei virant des de la perspectiva tutelar cap a un model de suport basat en la voluntat, desitjos i preferències de la persona. Conceptualitzar, dissenyar i posteriorment desenvolupar i aplicar un projecte amb garanties d’èxit amb impacte transnacional requereix d’una acurada valoració de necessitats i de la participació de socis rellevants amb una visió, missió i objectius comuns; per aquest motiu, la participació en aquesta activitat possibilita la creació de sinergies positives amb altres entitats i l’intercanvi d’experiències en el desenvolupament de projectes que, en última instància, ajuden a desenvolupar les competències i habilitats necessàries per impulsar i coordinar projectes que fomentin la innovació, cooperació i sostenibilitat dintre del Sector Social.