Avui, hem participat a la taula rodona que s’ha dut a terme al Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l’accés a la justícia de les persones amb discapacitat intel·lectual en aplicació dels articles 12 (igualtat jurídica), i 13 (igualtat en l’accés) de la Convenció de les Nacions Unides sobre els seus drets (CDPD). La trobada, organitzada per l’EASPD, associació europea de proveïdors de serveis per a les persones amb discapacitat, de la qual som membres, ha tingut com a objectiu avançar en el debat sobre el rol i la pràctica professionals de les organitzacions dedicades a oferir suport i protecció a aquest col·lectiu davant del canvi de paradigma que suposa l’acompliment de l’articulat de la convenció.

A la Unió Europea viuen prop de 4.5 milions de persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment són en bona part els seus tutors legals els que prenen algunes o totes les decisions per elles i el seu accés a la justícia també és limitat. La CDPD, en els articles esmentats, proclama el seu dret a gaudir de plena capacitat jurídica i d’accedir a la justícia. Les persones amb discapacitat, i en aquest cas, intel·lectual, haurien de poder prendre decisions jurídicament vinculants i accedir al sistema de justícia en igualtat de condicions que la resta de ciutadans; i nosaltres hem d’aprendre a oferir el suport per complir el mandat. Tot un canvi de paradigma que afecta totes les institucions i professionals de diferents àmbits (justícia, social, salut, etc.).  Continuem treballant per avançar en les bones pràctiques, motiu que ens ha conduit a ser avui a Brussel·les.