Avui, hem dut a terme la primera sessió grupal de treball sobre el Pla de Qualitat de la Fundació, un Pla de Qualitat exhaustiu i d’ampli abast dissenyat per la Fundació amb la col·laboració de la Fundació Avedis Donabedian (Institut Universitari-UAB). El Pla de Qualitat, que es desenvoluparà en gairebé tres anys (Pla de Qualitat a mil dies) té com a objectiu general la millora de la prestació de servei de fundació i afecta a totes les àrees.

La sessió d’avui, participada per tots els treballadors de la Fundació, ha consistit en la identificació i priorització de problemes detectats en l’activitat de l’entitat (tècnica de grup nominal i tècnica de brainstorming), l’anàlisi causal (Ishikawa) i de solucions, sent un dels objectius principals de la jornada arribar a propostes d’accions per a millorar l’autonomia de les persones ateses per la Fundació. El fi és avançar en el compliment de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat i específicament amb el que diu el seu article 12.

Un dels elements nuclears de la Convenció és la proclamació de la igualtat jurídica de les persones amb discapacitat, i ha de suposar des d’ara mateix un veritable canvi de paradigma respecte el que hem conegut fins ara en matèria de protecció jurídica a les persones amb discapacitat. L’article 12 de la Convenció diu que les persones amb discapacitat -totes, sigui quin sigui el grau d’afectació o el tipus de discapacitat- tenen dret a l’exercici de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions amb les demés, i a rebre suport per fer-ho.