L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va fixar el 10 d’octubre com el Dia Mundial de la Salut Mental per conscienciar la societat sobre la salut mental i incrementar-ne el coneixement. A Girona, la commemoració de la diada és una iniciativa de l’Associació Família i Salut de Girona i Comarques que rep el suport de les organitzacions que treballen en salut mental al territori des de diferents àmbits: l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), en l’atenció sanitària; la Fundació Drissa, en la inserció laboral; i la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, en la tutela i la protecció social.

Segons explica el director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Claudi Camps, “tots tenim probabilitats de patir una malaltia mental, a l’igual que ocorre amb molts altres tipus de malalties”. “Encara que teòricament hi pugui haver persones amb més predisposició genètica que altres a patir-les, els factors ambientals poden afectar de forma determinant en l’aparició de trastorns mentals, de manera que tots estem exposats”, afegeix el psiquiatre.

De fet, l’OMS estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Segons les últimes dades de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), un 12,4% de catalans de més de 15 anys té risc de patir un trastorn mental. A comarques Gironines, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, gestionada per l’empresa pública IAS, tracta cada any uns 25.000 gironins: 15.000 adults, 5.000 nens i joves i 5.000 persones amb problemes d’addiccions.

Segons diagnòstics, a comarques gironines, en tancament de 2014, del total de pacients adults atesos, un 26% pateix trastorns depressius; un 21%, adaptatius; un 20%, psicosi; un 12% ansietat; i un 7% trastorns de la personalitat. El 14% restant correspon a altres diagnòstics. El percentatge de trastorn mental greu en adults és del 29,08%.

En persones menors de 18 d’anys, els diagnòstics, segons dades d’activitat dels centres de salut mental infantojuvenils a la Regió Sanitària de Girona, l’11% dels pacients atesos l’any 2014 han estat diagnosticats de trastorn mental greu; un 5,5, de trastorn de comportament;  un 15,6 per dèficit d’atenció; un 5,6% de trastorn de l’espectre autista 5’6%; i un 5,9% per trastorn de conducta alimentària. El 56,4% restant respon a una àmplia amalgama de diagnòstics.

L’any 2014, els centres de salut mental comunitaris d’adults de la demarcació de Girona van atendre 77.075 visites i els centres de salut mental infantojuvenils 25.859. Per la seva banda, els centres d’atenció a les drogodependències desplegats al territori sumen l’any passat un total de 25.588 visites.

En aquest context, un dels grans reptes del col·lectiu de persones que pateixen una malaltia mental és trencar l’estigma social entorn la malaltia i rebatre les etiquetes i els tòpics. Amb aquest objectiu primer, el d’atorgar dignitat a la salut mental i a les persones que tenen un trastorn mental, es desplega aquest any un programa d’activitats diari dedicat a tractar la salut mental des de diferents vessants.

Programa commemoratiu del Dia Mundial de la Salut Mental

Foto: El presidents i gerents de les entitats IAS, Fundació Tutelar, Fundació Drissa i l’Associació Família i Salut Mental de les comarques gironines presenten la imatge de la Setmana comemorativa al Dia Mundial de la Salut Mental 2015.