La Generalitat de Catalunya ha presentat avui oficialment els pressupostos del 2015, i des d’ACRA s’ha demanat incloure una aportació extraordinària de 60 milions d’euros per tal de garantir les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) al màxim nombre de persones. Concretament, amb aquest import es podria cobrir la prestació de 7.000 persones en situació de dependència severa (grau II) que podrien quedar un any més fora del sistema un cop aprovat el projecte d’ordre de modificació de l’ordre que regula les PEVS.

ACRA va presentar fa unes setmanes un document d’al·legacions a aquest projecte d’ordre que prioritza i restringeix les PEVS als grans dependents. Tot i estimar-se una part de les al·legacions i incorporar en el redactat “les situacions d’urgència social”, es considera que aquest projecte d’ordre vulneraria el principi d’universalitat de les prestacions, atès que en tant que prestacions garantides de la cartera de Seguretat Social són exigibles com a dret subjectiu.

El pressupost públic destinat a les PEVS s’ha reduït un 35% en només dos anys o el que és el mateix, dels 120 milions d’euros del 2012 als 73 milions d’euros d’enguany, sense comptar amb els quinze mesos en què aquesta prestació va quedar suspesa per problemes de tresoreria a les arques públiques.

Els propers pressupostos són una magnífica oportunitat per donar un impuls a les polítiques de dependència, atès que s’ha comprovat reiteradament que la seva promoció cohesiona socialment i impulsa l’economia amb la creació de nous llocs de treball. Tenim 17.000 persones que esperen una plaça pública i 8.000 places buides al sector privat. Per tant, una reobertura més àmplia de les PEVS es pot traduir en un augment en la contractació de personal a les residències. La nostra gent gran no pot suportar més greuges ni retallades.

La reactivació de les PEVS és prioritari des que el Departament va suspendre el seu atorgament l’agost del 2013 per problemes de tresoreria a les arques públiques. Cal continuar treballant per aconseguir la reobertura d’unes prestacions que són importantíssimes per a moltes persones grans i per a les seves famílies.