Ahir, vam assistir al V Seminari d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària organitzat per la Fundació Campus Arnau d’Escala a Barcelona. Tenia com tema central la gestió de risc en les entitats, professionals i particulars que tenen responsabilitats de suport, guarda, curatela o tutela. La Fundació Tutelar estem convençuts que els procediments legals que incideixen en la capacitat d’obrar de les persones han de ser instruments de protecció de drets, no de pèrdua o limitació d’aquests. Quan el dret a la llibertat entra en conflicte amb altres drets fonamentals de la persona i aquesta no està en condicions de resoldre correctament, el tutor -creiem- ha de ponderar i decidir, amb la màxima participació possible de la persona afectada, d’acord amb seva personalitat i de forma objectiva i raonable, quin dels drets en conflicte prevalen; i ha de donar explicacions raonables d’això. Una intervenció sense el consentiment de la persona afectada, pot estar èticament justificada si es compleixen conjuntament tres condicions: evitar un dany o produir un benefici objectiu a la persona afectada; que la persona no pugui donar el seu consentiment per a aquesta acció perquè té algun tipus d’incapacitat bàsica per fer-ho; i la presumpció raonable que la persona donaria el seu consentiment si no estigués incapacitada i, per tant, coneguessin realment quin és el seu bé.

La llibertat és una necessitat bàsica que comporta riscos

Joan Manuel del Pozo, director de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social,Psicoeducativa i Sociosanitària, va intervenir exposant com la llibertat “és una necessitat bàsica que comporta riscos”; per la seva banda, el filòsof Joan Canimas, va presentar la ponència “Massa ajuda pot ser paternalisme, massa llibertat, abandonament. Presentació d’indicadors”; i el catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, José Luís Luján, va cloure la jornada amb la ronda d’intervencions amb presentació de “La gestión del riesgo en la relación “Capacidad de decisión de la persona – Posibles beneficios – Posibles daños”. Tot seguit, debat plenari amb l’anàlisi de situacions amb els indicadors i metodologia exposats sobre la gestió del risc.