La Taula del Tercer Sector una la institució que representa el conjunt les entitats socials catalanes. Agrupa 32 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen prop de 4.000 entitats socials no lucratives. Les 4.000 entitats socials que agrupa tenen la forma jurídica d’associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció, i actuen en l’atenció i la defensa dels drets socials de col.lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

La Taula del Tercer Sector treballa per donar visibilitat a l’esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.

Si hi esteu interessats, podeu consultar el nou mapa d’entitats socials de Catalunya, fent un clic aquí.

Si sou una entitat social que voleu modificar/ampliar la informació de la fitxa escriviu a: taula@tercersector.cat