El proper 18 de setembre se celebrarà la II Trobada transfronterera de les entitats tutelars associades a Encaix, les UDAF del Sud de França i la Fundació Tutelar del Principat d’Andorra. En el marc del nou Hospital Transfronterer de Puigcerdà i sota el lema “Ètica en la protecció jurídica de la discapacitat: dels fonaments a la pràctica”, el director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines i president d’Encaix, Josep Maria Solé, intervindrà en la taula rodona amb la exposició “La convenció de la ONU i la seva evolució. Formulació: què significa suport a la presa de decisió?”. L’acompanyaran en el debat, Joan Canimas, en nom de l’Observatori d’Etica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària (Fundació Campus Arnau d’Escala) i de la Universitat de Girona, que exposarà la ponència “De la restricció a l’abandonament: Decidir per l’altre”. Per la seva banda, Stephane Michelin, director UDAF Tarn et Garonne, parlarà de la declaració dels drets i llibertats de les persones majors protegides, segons l’Art. L471-6 i annex 4.3 del Code de l’Action Sociale et des familles, creat per la Loi du 5 mars 2007 en la reforma de la protecció jurídica dels majors d’edat, y de les Recomanacions de Bones Pràctiques Professionals (RBPP) de l’Agence Nationale d’Evaluation des Etablissements Sociaux et Médicamentaux (ANESMS).

Acabada la taula rodona del matí, es donarà pas a un espai de debat que sota el títol “Pistes per a l’acció: intercanvi participatiu sobre supòsits”, Stéphane MICHELIN (UDAF 82) es pronunciarà sobre l”RBPP – Octobre 2010: le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux». Hi haurà un intercanvi d’experiències entre participants sobre gestió amb qüestionaments ètics i casos concrets de de conflictes de valor.