La Fundació Tutelar, representada pel seu director i les direccions econòmiques i socials, assisteixen demà a la reunió anual del Foro de la Tutela, convocat per la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i opinions en relació amb l’activitat de les entitats tutelars i del propi Foro de Tutela, així com de fixar la planificació de les accions per aquest any.

El Foro de Tutela

El Foro de Tutela, del qual és membre actiu la nostra Fundació, neix de l’anàlisi i la reflexió conjunts de diferents entitats tutelars, tant públiques com privades, al voltant de la prestació del servei de tutela i curatela, extraient com a conclusió que hi havia alguns aspectes diferents dins de les diferents institucions tutelars, però havia moltíssims aspectes comuns, es va entendre que conformant un Foro amb àmplia representativitat aconseguiríem una enorme legitimació en parlar sobre la modificació de la capacitat d’obrar de les persones i les figures de guarda que comporta, i que podíem posar aquest valor al servei de les persones que representem o assistim. El Foro està integrat per més de 40 entitats tutelars que protegeixen a unes 6.000 persones.