Àrea de Social

Cap de l’Àrea
Sra. Glòria Cerrato Tomàs

  • Elabora el Pla de Treball Integral Individualitzat de cada nou càrrec, en coordinació amb l’Àrea econòmica i patrimonial i l’Àrea Jurídica.
  • Estudia i tramita, juntament amb l’àrea econòmica, les possibles ajudes econòmiques a les que es pot acollir la persona a qui la Fundació dona suport.
  • Estudia els programes d’atenció o els serveis més adequats per atendre cada situació.
  • Es coordina multidisciplinàriament amb els professionals de referència i atén les situacions d’urgències 24 hores al dia, 365 dies l’any.
  • Elabora informes socials de seguiment de la situació de les persones acompanyades.
  • Realitza les visites periòdiques a les persones acompanyades.
  • Realitza entrevistes i coordinacions amb familiars, centres, entitats als quals la persona acompanyada per la Fundació  està vinculada.
  • Realitza o gestiona els recursos necessaris per l’acompanyament en compres quotidianes, visites mèdiques, ingressos hospitalaris, sortides d’oci i cultura o tràmits administratius.

 

Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

Correu electrònic

girona@supportgirona.cat

Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.