Serveis de Tutela

Àrea Jurídica

Cap de l’Àrea
Sra. Núria Pi Méndez

  • Intervé quan la Fundació és nomenada en la defensa judicial de la persona subjecta a procediment de determinació de suport.
  • Intervé en l’assumpció de nous càrrecs, recopila la informació, dona d’alta el càrrec en la base de dades i informa les diferents àrees sobre el càrrec assumit.
  • Realitza (directa o indirectament) o coordina les gestions jurídiques que puguin aparèixer a la vida de la persona a qui donem suport, segons facultats encomanades.
  • Elabora els documents preceptius per complir amb les obligacions legals i amb els requeriments judicials.
  • Assisteix, juntament amb les restants àrees, l’assistència jurídica a les persones tutelades, i també a les seves famílies, davant de qualsevol incidència o necessitat de caire jurídic.
  • Promou procediments, cas de considerar que a la persona a qui dona suport li correspon una mesura menys restrictiva o disposa de capacitat per a certa actes que li han estat privats judicialment.
Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

Correu electrònic

girona@supportgirona.cat

Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.