Servei de Suport Futur

La Fundació disposa d’un Servei de Suport Futur per gestionar les peticions de suport futur i fer-ne seguiment.

Aquests expedients  provenen d’escriptures de delació de tutela futura, autotuteles i poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, en els quals la Fundació ha manifestat disposició d’acceptar els càrrecs de suport o exercir els poders, en cas de donar-se les circumstàncies previstes notarialment.

Aquest servei respondria als dubtes que ens poden sorgir sobre el “Com puc prevenir el meu futur o el de les persones a qui presto suport?