Objectius

  • Protegir i proporcionar suport social a adults vulnerables, persones amb malaltia mental i/o persones amb discapacitat intel·lectual que ho necessitin o puguin necessitar-ho.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones protegides per la Fundació, defensant, promocionant i desenvolupant els seus Drets proporcionant informació, consell i assessorament tant a ells com a les seves famílies.
  • Proporcionar assistència per ajudar a les persones a identificar, planificar i executar els seus desitjos i necessitats futures d’acord amb el seu projecte de vida emprant instruments que permetin a les persones expressar la seva voluntat i les responsabilitats associades.
  • Assumir el rol tutelar o el que marqui qualsevol altre mecanisme legal designat per l’autoritat judicial a aquells que el necessitin a la província de Girona i acceptar els deures, obligacions i límits establerts mitjançant sentència judicial que se’n derivin de la llei.
  • Desenvolupar el rol Pre-tutelar oferint suport a aquells que actualment exerceixen la potestat parental o la tutela amb el compromís de protecció futura en cas d’absència de familiars clau o de tutor.
  • Emprendre accions legals a les corts de qualsevol jurisdicció per tal de defensar els Drets dels seus beneficiaris i les seves famílies.
  • Augmentar la Consciència Social, sensibilitzar la societat, cooperar amb les autoritats i les organitzacions públiques o privades en la millota dels mecanismes de suport destinats a persones d’edat avançada, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual.
  • Assessorament a l’Administració Pública i als Serveis Socials sobre mecanismes de protecció jurídica i de suport social per a tot tipus d’adults vulnerables, en termes generals o de manera específica.
  • Avaluació de casos derivats des d’altres àmbits (Justícia, Salut, Serveis Socials, etc.) i formació específica per als professionals involucrats.
  • Promocionar els projectes, serveis o instal·lacions necessàries, conjuntament amb tot tipus d’entitats sense ànim de lucre, per tal d’acomplir els objectius de la Fundació.